Jaunumi
Inga Lapiņa

Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas komandā darbu sāk dr.oec. Inga Lapiņa. Ar 2023. gada 2. jūniju viņa iecelta ārštata konsultatīvā darbinieka augstākās izglītības jautājumos amatā.

Inga Lapiņa ir profesore un prodekāne studiju jomā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē, kā arī  vada RTU Kvalitātes tehnoloģiju katedru, un viņas galvenais pienākums būs sniegt konsultācijas un priekšlikumus izglītības un zinātnes ministrei augstākās izglītības jautājumos.

Vairāk nekā 25 gadus I.Lapiņa savas profesionālās gaitas vadījusi augstākās izglītības, pētniecības un projektu vadības jomā. Kopš 2008.gada iesaistījusies vairāk nekā 25 starptautisko ekspertu komandās augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanai (institucionālajai un programmu vērtēšanai). Šobrīd pilda pienākumus arī Studiju kvalitātes komisijā kā priekšsēdētājas vietniece. Galvenās profesores pētniecības jomas ir cilvēkkapitāla attīstība, izglītības kvalitāte, kvalitātes vadība, atbilstības novērtēšana, sociālā atbildība un biznesa ētika, līderības un kompetences attīstība.

2022.gadā Inga Lapiņa saņēmusi Cildinājuma rakstu no Valsts prezidenta Egila Levita par nesavtīgu ieguldījumu Latvijas izglītības kvalitātes pilnveidē.