Skolotājs

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēki sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) piedāvā Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītu projektu - tālmācības programmu diasporas skolotājiem “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs”.

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju mītnes zemju latviešu diasporas pārstāvjiem attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci, padziļināt zināšanas par latviešu valodas mācību priekšmeta saturu un latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodēm, lai šīs zināšanas varētu izmanto diasporas nedēļas nogales skolās, vasaras vidusskolās vai nometnēs.

5 moduļu programmu varēs apgūst attālināti. Studentiem tiek piedāvātas ierakstītas lekcijas un videosemināri, ko var noskatīties sev izdevīgā laikā, sadarbojoties ar kursa lektoru; tiešsaistes praktiskās nodarbības un konsultācijas un plaša digitālo mācību resursu datu bāze.

Reģistrētiem studentiem programma būs pieejama LU e-izglītības platformā.