E-pakalpojums “Mani dati izglītības reģistros” ikvienam iedzīvotājam ļauj iegūt noderīgu informāciju

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi latvija.lv vidē izvietojusi papildinātu e-pakalpojumu "Mani dati izglītības reģistros". Tādējādi ikviens Latvijas iedzīvotājs var pārliecināties par Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) uzkrātajiem datiem par viņu, kā arī nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un aizgādībā esošām personām.

E-pakalpojumā tiek parādīti dati par:

  • izglītības iestādēm, kurās persona iegūst vai ir ieguvusi izglītību; 
  • rindām uz izglītības iestādēm, ja šādas rindas tiek uzturētas VIIS (piemēram, sistēma rāda rindas uz mācību uzsākšanu 1.klasē Rīgas pilsētā, bet nerāda rindas uz pirmsskolas, izglītības iestādēm Rīgas pilsētā, jo tās tiek apstrādātas pašvaldības informācijas sistēmās); 
  • izsniegtajiem izglītības dokumentiem, tai skaitā pedagogu profesionālās pilnveides kursiem;
  • centralizēto eksāmenu rezultātiem (kopš 2011. gada); 
  • izglītības iestādēm, kurās persona ir strādājusi kā pedagoģiskais, tehniskais vai akadēmiskais personāls.

Visus e-pakalpojumā izgūtos datus ir iespējams izgūt PDF datnes veidā. 

Dati par vispārējo un profesionālo izglītību un akadēmisko personālu VIIS ir pieejami kopš 2009./2010. mācību gada, bet par studējošajiem - kopš 2018. gada, kad tika ieviests studējošo un absolventu reģistrs.

Iedzīvotāji aicināti izmantot šo e-pakalpojumu, kas atvieglo daudzus procesus. Piemēram, studējošie pirms došanās uz kredītiestādi noformēt kredītu aicināti pārliecināties par datu pieejamību VIIS, jo arī kredītiestādes pirms valsts garantēta kredīta izsniegšanas saņem datus no šīs sistēmas. Savukārt vidusskolu absolventi pirms iestāšanās  augstākās izglītības iestādēs aicināti iepazīties ar vidējās izglītības dokumentiem, jo tos izmantos augstākās izglītības iestāžu uzņemšanas sistēmas. Arī akadēmiskajam personālam pirms kandidēšanas uz ievēlēšanu akadēmiskajā amatā ir iespēja pārliecināties, ka iepriekšējie amatu termiņi tuvojas beigām vai ir beigušies. 

Par datu atbilstību īstenībai atbild izglītības iestādes, tādēļ e-pakalpojuma PDF datnē ir pieejami arī visu saistīto izglītības iestāžu kontakti, lai lietotāji nepieciešamības gadījumā var sazināties ar attiecīgo izglītības iestādi. Ja radušies citi jautājumi vai ir priekšlikumi e-pakalpojuma darbības uzlabošanai, aicinām sazināties ar Izglītības un zinātnes ministriju, izmantojot e-pastu viis@izm.gov.lv

E-pakalpojums pieejams:

https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP181/Apraksts