kosmoss

Līdz 2021. gada 30. novembrim studenti var pieteikties 3-6 mēnešu apmaksātai praksei Eiropas Kosmosa aģentūrā (EKA) neatkarīgi no savas studiju jomas: STEM, informācijas tehnoloģijas, medicīna, komunikācija, dizains, ekonomika, u.c.

Studentiem, kas mācās  maģistra programmās, šī ir unikāla iespēja stažēties kādā no EKA pētniecības centriem un sākt karjeru kosmosa nozarē. Stažēties var gan attālināti, gan klātienē, gan daļēji klātienē. EKA piedāvā studentiem arī iespēju prakses ietvaros rakstīt maģistra darbu EKA mentora uzraudzībā.

EKA prakses un darba iespējas ir pieejamas pretendentiem no Latvijas tikai kopš 2020. gada, kad Latvija  ieguva EKA Asociētās dalībvalsts statusu.

Vairāk par stažēšanās programmu šeit.

Stažēšanās sludinājumi šeit.

Par Latvijas sadarbību ar EKA: https://www.izm.gov.lv/lv/eiropas-kosmosa-agentura