IKT projekta koordinatore
EPALE - pieaugušo izglītības dienas un kopienas ikgadējā konference oktobrī

Šī gada 6., 7. un 8. oktobrī pieaugušo izglītības platformas EPALE Latvijas atbalsta dienests rīko Latvijas pieaugušo izglītības dienas, kuru centrā ir divi notikumi – visas Eiropas pieaugušo izglītības speciālistu konference tiešsaistē “Veidojam pieaugušo izglītības nākotni Eiropā” un klātienes seminārs “Jauna līmeņa risinājumi saskarsmē: emocionālā inteliģence no sistēmiskā skatu punkta”.

Klātienes seminārs notiks 6.oktobrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Rīgā. Semināru vadīs vadības iemaņu pasniedzēja, izaugsmes trenere un organizāciju sistēmkonsultante Iveta Apine. Semināra dalībnieki trenēsies atpazīt sistēmu, kas raksturo psiholoģiski veselu organizāciju, kā arī apgūs sistēmiskos paternus, kas nosaka kolektīva pašattīstību, sadarbību un kopradi. Darba kārtība paredz arī praktiskus treniņus pāros un grupā. Semināra mērķauditorija ir pieaugušo izglītības profesionāļi, seminārs ir bez maksas, un tam pieteikties var līdz 30.septembrim. Detalizēta informācija par darba kārtību un pieteikšanos atrodama EPALE platformā.

EPALE tiešsaistes konference, kurā tradicionāli piedalās pieaugušo izglītības profesionāļi no visām Eiropas valstīm, šogad pirmo reizi risināsies tiešsaistē. Tas nozīmē, ka praktiski ikvienam, kas darbojas pieaugušo izglītības sfērā vai ir ieinteresēts mūžizglītībā, būs iespēja sekot līdzi paneļdiskusijām, piedalīties domu apmaiņā un ideju darbnīcās. 

Konferences nosaukums - “Veidojam pieaugušo izglītības nākotni Eiropā” - raksturo tās mērķi: radīt kopīgu sarunu telpu pieaugušo izglītotājiem, ekspertiem, akadēmiskajam personālam un politikas veidotājiem, lai konkretizētu Eiropas pieaugušo izglītības nākotnes redzējumu, kas īpaši aktuāli neskaidrajā situācijā, ko rada Covid-19 izplatība. Neapšaubāmi, pieaugušo izglītība ir viens no pašiem būtiskākajiem faktoriem, kam jāpievērš uzmanība, ja gribam mazināt COVID radītos sarežģījumus, pārvarēt ekonomisko lejupslīdi un nezaudēt pozitīvu nākotnes redzējumu.

Katra tiešsaistes konferences diena ir veltīta noteiktam tēmu lokam:

1. diena – Digitālās mācības un prasmes: kā vadīt pārmaiņas un pieņemt jauno

2. diena – Spēku saliedēšana prasmju uzlabošanai mūžizglītībā: sadarbības veidošana starp ieinteresētajām pusēm

3. diena – Sociālā iekļaušana un demokrātija: pārmaiņu iespējas

Sīkāk ar konferences darba kārtību un iespējām reģistrēt dalību var iepazīties EPALE platformā. 
Pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE un ar to saistītās norises Latvijā tiek attīstītas Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.