attēls

2020. gada 26. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizē Baltijas pētniecības programmas Latvijas konkursa tiešsaistes atklāšanas pasākumu, kurā aicināti piedalīties zinātnieki, zinātniskā grāda pretendenti, doktoranti un sadarbības projektu vadītāji no zinātniskajām institūcijām Latvijā, Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Igaunijā, Lietuvā, kā arī citām valstīm.

Atklāšanas pasākums notiks tiešsaistes platformā Zoom no plkst. 10.00 līdz 13.00. Visi interesenti ir aicināti reģistrēties tiešsaistē līdz 2020. gada 21. augustam. Pasākuma darba valoda būs angļu valoda. Pirms pasākuma visi reģistrētie dalībnieki saņems piekļuves saites.

Pasākuma laikā dalībniekus iepazīstinās ar Baltijas pētniecības programmas Latvijas konkursa tēmām, izaicinājumiem un prioritātēm, stratēģisko bāzi, projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību, kā arī informēs par programmas progresu Igaunijā un Lietuvā.

Tiešsaistes pasākumā piedalīsies Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristiāns Ēdegors (Kristian Ødegaard), IZM valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepanovs, VIAA direktore Dita Traidās, kā arī nozares eksperti un pārstāvji no Baltijas valstīm un Norvēģijas.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepanovs uzsver, ka Baltijas un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pētnieku sadarbība kopīgos pētniecības projektos uzlabos Baltijas pētniecības sniegumu starptautiskā mērogā. Tā ir galvenā aktivitāte mūsu reģionā, kas veicina Eiropas Pētniecības telpas prioritāšu sasniegšanu, jo īpaši stiprinot starpvalstu sadarbību un konkurenci.

Gaidāmo Baltijas pētniecības programmas Latvijas konkursu ir plānots izsludināt 2020. gada 19. augustā, un projektu iesniegumus varēs iesniegt piecās dažādās tēmās. Informācija par konkursu un dokumenti būs publicēti EEZ un Norvēģijas grantu mājaslapā.

Baltijas pētniecības programma ir viena no EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, kas stiprina Baltijas valstu sadarbību pētniecībā. Programmas kopējais finansējums Latvijas konkursam ir 7 541 272 eiro.