Jaunumi
brandless 18lr202tDKY unsplash

Kopējās programmēšanas iniciatīva „Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam” izsludina jaunu pētniecības projektu konkursu par tēmu “Mērķtiecīga uztura izstrāde gados vecāku pieaugušo nepietiekama uztura novēršanai” (PREVNUT). Tā mērķis ir atbalstīt pārnacionālus sadarbības pētniecības projektus, kas uzlabos gados vecāku pieaugušo cilvēku nepietiekama uztura novēršanu. 

Konkursa tēmas:

  • Uzlabota izpratne par to, kā līdzsvars starp uzturu, dzīvesveidu un fiziskām aktivitātēm var novērst nepietiekamu uzturu. Pētījumos galvenā uzmanība jāpievērš makro- un / vai mikroelementu bioloģiskās pieejamības, asimilācijas un metabolisma pamatā esošajiem bioloģiskajiem mehānismiem pārtikā vai pārtikas produktos un jāparāda, kā dzīvesveids un fiziskās aktivitātes varētu mainīt šos procesus.
  • Inovatīvu pārtikas produktu attīstība. Izstrādātajam produktam jābalstās uz jauniem pētījumiem par metabolismu, makro un / vai mikroelementu biopieejamību un absorbciju vecākiem pieaugušajiem.

 

Nosacījumi

Latviju šajā konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). IZM sniedz finansiālo atbalstu Latvijas dalībniekiem – zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā.

Konkursa laika grafiks:

 

 
2020.gada 12.maijs pieteikumu iesniegšanas termiņš
2020.gada oktobris lēmums par finansējuma piešķiršanu
Līdz 2021.gada 1.aprīlim Projektu īstenošanas uzsākšana

Informācija:
Kaspars Karolis
Izglītības un zinātnes ministrijas vecākais eksperts
E-pasts: Kaspars.Karolis@izm.gov.lv
Tel: +371 67047996

Atbalsts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM)