Jaunumi
hermes rivera Ww8eQWjMJWk unsplash

Kopējās programmēšanas iniciatīva „Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam” izsludina jaunu pētniecības projektu konkursu par tēmu “Neveselīga svara pieauguma un aptaukošanās novēršana kritiskās dzīves laikā” (PREHOBES).

Konkursa mērķis ir atbalstīt pārnacionālus sadarbības pētniecības projektus, kas sniegtu ieskatu novatoriskās stratēģijās, lai novērstu vai samazinātu lieko svaru un aptaukošanos noteiktos mērķa slāņos, pamatojoties uz noteiktiem dzīves posmiem.

Pētījumi, kas tiks finansēti saskaņā ar šo uz konkursu, jābalstās uz holistisku, uz daudznozaru un uz risinājumiem orientētu pieeju. Lai palielinātu pētījuma ietekmi un atvieglotu tā turpmāku izmantošanu turpmākajās politikā par dzīvesveida iejaukšanos un sabiedrības veselību, šis konkurss aicina aktīvi iesaistīt ieinteresētās puses (piemēram, pacientu un / vai patērētāju organizācijas) vai pilsoņu zinātnes pieejas. Šie partneri jāiesaista pētniecības procesā no pētījuma koncepcijas līdz izplatīšanai un ieviešanai.

Nosacījumi

Latviju šajā konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). IZM sniedz finansiālo atbalstu Latvijas dalībniekiem – zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā.

Konkursa laika grafiks:

 
2020.gada 7.maijs Pirms-pieteikumu iesniegšanas termiņš
2020.gada 10.jūlijs Pilnu pieteikumu iesniegšanas termiņš
2020.gada oktobris Lēmums par finansējuma piešķiršanu
Līdz 2021.gada aprīlim Projektu īstenošanas uzsākšana

Informācija:
Kaspars Karolis
Izglītības un zinātnes ministrijas vecākais eksperts
E-pasts: Kaspars.Karolis@izm.gov.lv
Tel: +371 67047996

Atbalsts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM).