Jaunumi Zinātnes komunikācija
foto

6. oktobrī, Zoom platformā notiks informatīvs pasākums – tīmekļseminārs par jauna akadēmiskās karjeras ietvara izstrādi Latvijā.

Seminārā “Atbalsts jauna akadēmiskās karjeras ietvara izstrādei Latvijā” Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji un Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (Pasaules Banka) eksperti informēs par jauna akadēmiskās karjeras ietvara izstrādes darba plānu, kā arī dalīsies pieredzē par citām līdzīgām augstākās izglītības sistēmām, kas jau ir reformējušas savu akadēmiskās karjeras sistēmu. Seminārā piedalīsies augstākās izglītības un zinātnes sektora institūciju un organizāciju, kā arī citu ieinteresēto pušu pārstāvji. Semināra programma paredz diskusijas par pašreizējo akadēmiskās karjeras sistēmu Latvijā un aspektiem, kurus nepieciešams mainīt. Seminārs notiks latviešu un angļu valodā, tiks nodrošināta tulkošana.

Informējam, ka šā gada jūnijā IZM sadarbībā ar Pasaules Banku un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM) uzsāka īstenot projektu jauna akadēmiskās karjeras ietvara izstrādei Latvijā. Projektu finansē Eiropas Savienība, un tā īstenošanas ilgums ir 18 līdz 24 mēneši. Šī projekta virsmērķis ir nodrošināt pedagoģiskā un pētnieciskā darba vienotību, būtiski uzlabojot Latvijas augstākās izglītības un zinātnes kvalitāti.

Šobrīd IZM veido jauna akadēmiskās karjeras ietvara izstrādes darba grupu, kurā tiks iesaistīti augstākās izglītības un zinātnisko institūciju un organizāciju, kā arī citu ieinteresēto pušu pārstāvji. Darba grupa izstrādās priekšlikumus jaunam akadēmiskās karjeras ietvaram, kā arī piedalīsies IZM konceptuālā ziņojuma projekta par jaunu akadēmiskās karjeras ietvaru sagatavošanā, izvērtējot Pasaules Bankas ekspertu izstrādātās jaunā akadēmiskās karjeras ietvara iestrādes un problēmu risinājuma alternatīvas. Plānots, ka jaunā koncepcija ietvers:

• nosacījumus pedagoģiskā un pētnieciskā darba vienotībai un līdzsvarošanai;

• pilnveidotu akadēmisko amatu sistēmu;

• jaunas prasības akadēmiskā personāla zinātniskajai un pedagoģiskajai kvalifikācijai, kā arī tās celšanai;

• jaunus akadēmiskā personāla atlases un amatā paaugstināšanas nosacījumus;

• prasības akadēmiskā personāla internacionalizācijai, kā arī iekšējai un ārējai mobilitātei ar mērķi pētīt vai docēt;

• risinājumu akadēmiskās karjeras noslēgšanai;

• garantētās nodarbinātības jeb tenūras sistēmu;

• nosacījumus jaunai akadēmiskā personāla atalgojuma sistēmai;

• ieviešanas indikatīvo plānu.

Jauno akadēmiskā personāla karjeras ietvaru plānots prezentēt 2021. gada beigās, savukārt ieviešana plānota 2022. gadā.

Reģistrācija līdz 2. oktobrim šeit: https://forms.gle/ZALxZiSQEgSvRK3i7

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM) un to finansē Eiropas Savienība.