Zinātne Izglītība
MK Atzinības rakstu pasniegšana

Šodien, 17. novembrī, sagaidot Latvijas valsts proklamēšanas dienu, ar Ministru kabineta (MK) un Izglītības un zinātnes Atzinības rakstiem apbalvoti desmit izcili nozares darbinieki par ieguldījumu zinātnē, pētniecībā un izglītībā. Svinīgā ceremonijā ministrijas Lielajā zālē Atzinības rakstus pasniedza Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Par nozīmīgu ieguldījumu ortodontijas attīstībā Ministru kabineta Atzinības raksts pasniegts Rīgas Stradiņa universitātes emeritētajai profesorei, medicīnas doktorei Ilgai Urtānei.

Par nozīmīgu ieguldījumu ideju un inovāciju vadības attīstībā Ministru kabineta Atzinības raksts pasniegts Vadībzinātņu doktorei Elīnai Miķelsonei.

Par ieguldījumu latviešu valodas apguves metodikas un mācību materiālu izstrādē Ministru kabineta Atzinības raksts pasniegts Latviešu valodas aģentūras galvenajai speciālistei, metodiķei Vinetai Vaivadei.

Par ieguldījumu starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījuma īstenošanā Latvijā Ministru kabineta Atzinības raksts pasniegts Latvijas Universitātes profesorei, sociālo zinātņu doktorei (Dr. sc. Soc.) Aijai Zobenai.

Par ieguldījumu starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījuma īstenošanā Latvijā Ministru kabineta Atzinības raksts pasniegts Pētījumu centra SKDS projektu vadītājai, socioloģijas doktorei (Dr. sc. soc.) Ivetai Briškai.

Par ieguldījumu kvalitatīvas starptautiskās izglītības pētniecības tradīcijas izveidē Latvijā Ministru kabineta Atzinības raksts pasniegts Latvijas Universitātes emeritētajam profesoram, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta vadošajam pētniekam, Fizikas doktoram (Dr. Phys.) Andrim Kangro.

Par ieguldījumu Latvijas mākslas vēsturē un kultūrā Ministru kabineta Atzinības raksts pasniegts Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktorei, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajai loceklei mākslas zinātņu doktorei (Dr. Art.) Kristiānai Ābelei.

Par ieguldījumu starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījuma īstenošanā Latvijā Ministru kabineta Atzinības raksts tiek piešķirts pētījumu centra SKDS direktoram Arnim Kaktiņam.

Par profesionālu darbu, vadot metodisko materiālu izstrādi vidusskolai mācību priekšmetā “Fizika I”, kā arī būtisko ieguldījumu jauno pedagogu sagatavošanā pēc izglītības un zinātnes ministres rosinājuma ministrijas Atzinības raksts pasniegts Latvijas Universitātes Padomes loceklei un bijušajai Izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei.

Par Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības izrādīto iniciatīvu un sadarbību vēstures mācības satura pilnveidošanā un priekšmeta atjaunošanā vidusskolā pēc izglītības un zinātnes ministres rosinājuma ministrijas Atzinības raksts pasniegts Latvijas vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrībai un tās prezidentei Baibai Atmanei.