Skola maska

Šodien, 2022. gada 1. martā, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu piešķirt papildu finansējumu piemaksām tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kas 2021./2022. mācību gada otrajā semestrī ir tieši iesaistīti testēšanas procesā un epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolās.

Valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts paredz piešķirt finansējumu izglītības iestādēm 2,9 milj. eiro apmērā, lai sniegtu atbalstu saistībā ar papildu veiktajiem darbiem epidemioloģisko prasību ievērošanai, tajā skaitā, testēšanu, darbu loģistiku un organizāciju. Piemaksa tiks piešķirta 30% apmērā no aprēķinātā finansējuma apmēra izglītības iestādes administrācijai. Paredzēts, ka piemaksa izmaksājama divas reizes un tādējādi kopējais piemaksas apmērs ir 60% no izglītības iestāžu administrācijas atlīdzības fonda.

Finanšu atbalstu saņems gan valsts, gan pašvaldību, gan privātās vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādes (izņemot tās, kuras īsteno neklātienes, tālmācības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmas). Aprēķinā nav iekļautas ieslodzījuma vietās īstenotās izglītības programmas.

Par finansējuma tālāko sadali izglītības iestādē ir atbildīgs izglītības iestādes direktors. Finansējums paredzēts izmaksai izglītības iestādes administrācijas,  tehniskajam, medicīnas un pedagoģiskajam personālam, t.i. personām, kas atbildīgas par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu  īstenošanu.

Ar šodien Ministru kabinetā apstiprināto rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" var iepazīties MK mājaslapā.

Arī par papildu veikto darbu 2021./2022. mācību gada pirmajā semestrī pedagogiem tika izmaksātas piemaksas – par to valdība lēma 2021. gada 9. novembrī, atbalstot IZM priekšlikumu piešķirt piemaksas tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kas no septembra bijuši iesaistīti Covid-19 infekcijas testēšanas procesā un epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolās.