Izglītība
Tikšanas ar Vācijas vēstnieku

Trešdien, 2023. gada 11. janvārī, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša tikās ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Kristianu Heltu (Christian Heldt). Viena no svarīgām sarunas tēmām bija par iespējamo sadarbību, paplašinot vācu valodas apguvi Latvijas izglītības iestādēs.

Tikšanās laikā ministre apliecināja, ka Vācija ir svarīgs Latvijas sadarbības partneris izglītības jomā, jo īpaši akcentējot vācu valodas apguves nozīmi izglītības procesā un veiksmīgo sadarbību ar Vācijas kolēģiem. Vācu valodas skolotāju un skolu direktoru profesionālās pilnveides nodrošināšanai, kā arī pieredzes apmaiņai ļoti nozīmīgi ir kopīgi organizētie pasākumi vācu valodas skolotājiem. Izglītības un zinātnes ministrija augstu novērtē Vācijas vēstniecības, Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centra un Gētes institūta Rīgā atbalstu un ieguldījumu, veicinot vācu valodas apguvi un mācīšanu Latvijā. Nozīmīga ir Valsts izglītības satura centra  un Gētes institūta Rīgā sadarbība, nodrošinot savstarpēju informācijas apmaiņu par mācību programmām, jaunām mācību pieejām un vācu valodas eksāmeniem.

Latvijā vispārizglītojošajās skolās vācu valoda ir populārākā otrā svešvaloda – to apgūst   gandrīz 27 tūkstoši skolēnu 280 skolās, galvenokārt kā otro svešvalodu. No 2026. gadu otra svešvaloda, ko mācīs vispārizgītojošajās skolās, būs viena no oficiālajām ES valodām, tāpēc sarunu laikā abas puses vienojās apzināt iespējas un resursus, kas ļautu vispārējās izglītības iestādēm Latvijā paplašināt iespēju apgūt vācu valodu kā otro svešvalodu. Lai to īstenotu, nepieciešams pastiprināt sadarbību ar Vāciju skolotāju profesionālajā pilnveidē, mācību materiālu un dažādu atbalsta instrumentu jomā.

Noteikti jāmin arī Vācu valodas diploms DSD, kas tiek augstu novērtēts starptautiskā līmenī. To piedāvā 11 Latvijas skolas un diploma ieguvei sagatavoties palīdz arī vācu valodas skolotāji no Vācijas, kā arī Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centra konsultants.