Ukrainas karogs

Izglītības un zinātnes ministre šodien vērsusies pie visām Latvijas sporta organizācijām, sporta bāzēm, sportistiem, treneriem, sporta darbiniekiem un visas sporta kopienas, aicinot solidarizēties ar Ukrainu un Ukrainas cilvēkiem, norobežojoties no jebkādas sadarbības ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas institūcijām un to pārstāvjiem, kā arī šo valstu sporta organizācijām (tai skaitā sporta federācijām, sporta klubiem un sporta izglītības iestādēm).

"2022. gada 24. februāra rītā uzsāktais Krievijas Federācijas plaša mēroga militārais iebrukums Ukrainā (kurā iesaistīta arī Baltkrievijas Republika) ir ne tikai atklāta, ciniska un brutāla vēršanās pret Ukrainas valsts suverenitāti, bet arī pretdemokrātiskas valsts un sabiedrības pamatvērtībām un principiem. Šajā situācijā Latvijas Republikas Saeima, Valsts prezidents un valdība stingri nosoda Krievijas Federācijas militāro agresiju. Latvija ir vienota demokrātiskās pasaules kopējā nostājā pret Krievijas Federācijas militāro agresiju un pilnībā atbalsta turpmākās Eiropas Savienības īstenotās politiskās sankcijas, vienlaikus īstenojot palīdzības programmas Ukrainai un Ukrainas cilvēkiem," uzsver ministre, piebilstot, ka līdzšinējos gadus Krievijas Federācijas piekoptā politika ietvēra arī tā sauktās “maigās varas” izpausmes caur sportu, un šādas “maigās varas” izpausmes ir stingri nosodāmas, jo šķeļ mūsu sabiedrību, kas arī ir viens no Krievijas Federācijas piekoptās politikas patiesajiem mērķiem.

Šajā bezprecedenta situācijā ministre aicina:

  • sportistus un komandas, trenerus, tiesnešus un citus sporta darbiniekus nedoties uz Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku un nepiedalīties šajās valstīs sporta treniņos un sporta sacensībās. Informēju, ka līdz turpmākam paziņojumam valsts budžeta līdzekļi, kurus sporta organizācijas, sportisti un sporta darbinieki saņem savas darbības nodrošināšanai, ar dalību Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā notiekošajos sporta treniņos un sporta sacensībās nedrīkst tikt izmantoti;
  • sporta organizācijas (tai skaitā sporta federācijas, sporta klubus, sporta izglītības iestādes) Latvijā organizētajās sporta sacensībās (tai skaitā starptautiskās sporta sacensībās) neatļaut piedalīties sportistiem un komandām no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas. Informēju, ka līdz turpmākam paziņojumam valsts budžeta līdzekļi, kurus sporta organizācijas saņem sporta sacensību (tai skaitā starptautisko sporta sacensību) organizēšanai Latvijā, nedrīkst tikt izmantoti, ja šajās sporta sacensībās piedalās sportisti vai komandas no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas;
  • Latvijā atzītās sporta federācijas un to apvienības vērsties attiecīgo sporta veidu (jomu) starptautiskajās sporta federācijās un citās starptautiskajās sporta organizācijās ar aicinājumu (a) nepieļaut Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas sportistu un komandu, kā arī sporta darbinieku dalību starptautiskās sporta sacensībās, (b) pārcelt Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā plānotos starptautiskās sporta sacensības uz citām valstīm, (c) nepiešķirt Krievijas Federācijai vai Baltkrievijas Republikai un to sporta organizācijām starptautisko sporta sacensību organizēšanas tiesības. Izglītības un zinātnes ministrija novērtē un izsaka atzinību tām Latvijas sporta federācijām, kas ar attiecīgajiem aicinājumiem starptautiskajās sporta federācijās un organizācijās jau ir vērsušies. Tāpat informēju, ka šajā jautājumā notiek koordinācija starp Eiropas Savienības sporta ministriem un šajā procesā aktīva loma ir arī Latvijai.

Šis ir laiks, kad mūsu solidaritāte ar Ukrainu un Ukrainas cilvēkiem, kā arī pilsoniskā aktivitāte un atbalsts līdzcilvēkiem ir īpaši svarīgs!