Jaunumi
Izglītības un zinātnes ministrija aicina iepazīties ar pētījuma rezultātiem par cilvēkkapitāla attīstību pētniecībā un inovācijās Latvijā

Eiropas Komisijas "Apvārsnis 2020" Politikas atbalsta vienības (Policy Support Facility) ekspertu ziņojuma prezentācija "Cilvēkkapitāla attīstība pētniecībai un inovācijām Latvijā" notiks tiešsaistē 2020. gada 29. septembrī no plkst. 10.20 – 13.00.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. 

Reģistrācija

Darba valoda: angļu.

Dienas kārtība.

Ziņojums “Cilvēkkapitāla attīstība pētniecībai un inovācijām Latvijā” publicēts latviešu valodā un angļu valodā.

Eiropas Komisija 2015. gadā ir izveidojusi Politikas atbalsta vienību (Policy Support Facility), lai palīdzētu ES dalībvalstīm labāk izstrādāt, ieviest un novērtēt pētniecības un inovāciju politiku. Politikas atbalsta vienība nodrošina uz pierādījumiem balstītu augsta līmeņa ekspertīzi, piesaistot labākos nozares ekspertus Eiropā. Tā piedāvā nacionālo pētniecības un inovāciju sistēmu izvērtējumu, apmācības iespējas un atbalstu valstu nacionālās pētniecības un inovāciju politikas izstrādei. 2017. gadā EK Politikas atbalsta vienība veica Latvijas pētniecības finansēšanas sistēmas izvērtējumu.