Izglītība Sports
ilustratīvs attēls

Izglītības un Zinātnes ministrija (IZM) izsludina gadskārtējo konkursu "Gada sporta pedagogs 2022”. Pieteikumus aicinām iesniegt līdz 30. novembrim! Konkursa uzvarētājs tiks paziņots ceremonijas “Trīs Zvaigžņu balva sportā 2022” apbalvošanas pasākumā, kas notiks 2023. gada 14. janvārī.

Dalībai konkursā aicināti pieteikties paši sporta skolotāji, pieteikumu var sagatavot un iesniegt arī ikvienas valsts vai pašvaldības dibinātās pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes direktors vai direktora vietnieks mācību darbā.

Konkursa vērtēšanas kritēriji paredz pievērst uzmanību dažādiem sporta pedagoga darba aspektiem, piemēram, savas pieredzes tālāknodošanai, organizētajām ārpusstundu aktivitātēm, profesionālās pilnveides pasākumiem, dalībai metodiskajās apvienībās, dalībai fizisko aktivitāšu veicinošos projektos skolas, pilsētas/novada vai valsts mērogā u.c. Kopā ar rakstisko pieteikumu katram pretendentam jāiesniedz arī video pieteikums, kurā konkursa dalībniekiem jāiepazīstina ar savu profesionālo darbību un  metodēm, skolēnu motivēšanu fiziskajām aktivitātēm.

Pieteikumus dalībai konkursā "Gada sporta pedagogs 2022" var iesniegt līdz 2022. gada 30. novembrim, sūtot elektroniski uz adresi sports@izm.gov.lv.

Konkursa "Gada sporta pedagogs 2022" vērtēšanas komisijā šogad ir IZM, projekta “Skola 2030” vecākā eksperte Inese Bautre un Grundzāles pamatskolas sporta skolotājs, konkursa “Gada sporta pedagogs” 2020. gada uzvarētājs Māris Stabiņš.

Konkursa nolikums, pieteikuma forma un kopā ar pieteikumu iesniedzamie apliecinājumi atrodami IZM tīmekļvietnē.

Konkursa “Gada sporta pedagogs” mērķis ir akcentēt sporta pedagogu lielo lomu, veidojot jauniešos dziļu un vispusīgu izpratni par veselīga un sportiska dzīvesveida nozīmību un motivējot regulārām fiziskām aktivitātēm. Konkursā tiek apkopota Latvijas labāko sporta skolotāju pieredze, tādējādi paaugstinot gan pedagoga profesijas prestižu, gan vairojos bērnos un sabiedrībā kopumā pozitīvu attieksmi pret fiziskām aktivitātēm, kas ikvienam cilvēkam ir svarīgi visa mūža garumā.

ilustratīvs attēls