Ukrainas karogs

Ministru kabinets izsniedzis atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) slēgt līgumu par valsts nekustamā īpašuma Strūgu ielā 4 Rīgā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Ukrainas māja Latvijā”. Biedrība ir izveidota ar Ukrainas vēstniecības Latvijā atbalstu starptautiskai palīdzības nodrošināšanai katastrofās cietušām valstīm un kultūras apmaiņai.

Šī gada septembrī IZM saņēma “Ukrainas mājas Latvijā”, kā arī Ukrainas vēstniecības Latvijā lūgumus piešķirt telpas biedrības darbības nodrošināšanai. Ministru kabineta lēmums paredz minētās telpas nodot sabiedriskā labuma organizācijai uz laiku, kamēr tai ir spēkā attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par desmit gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti. Biedrība par saviem līdzekļiem nodrošinās nekustamā īpašuma uzturēšanu, kā arī kompensēs IZM nekustamā īpašuma nodokli.

Telpas biedrībai nepieciešamas, lai vāktu humāno palīdzību cietušajiem reģioniem un to civiliedzīvotājiem Ukrainā; popularizētu Ukrainas kultūru un vēsturi Latvijā; organizētu Ukrainas un Latvijas starpkultūru izglītības projektus, darbnīcas, ukraiņu un latviešu valodas klubu, literatūras lasīšanas klubu, koncertus un citus pasākumus, kas veicinās abu valstu pārstāvju izpratni par valstu kultūras mantojumu. Atbilstoši biedrības “Ukrainas māja Latvijā” iecerēm šāds centrs ļaus arī organizēt atbalsta pasākumus ukraiņu bēgļiem. Biedrība sadarbojas arī ar Ukrainas un Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras iestādēm.

Ēka Strūgu ielā 4 ir celta kā īres nams jūgendstila un neoklasicisma stilā pēc Odesā dzimušā arhitekta Solomona Nūdelmana projekta 1909. gadā. 20. gadsimta otrajā pusē ēka pārbūvēta par izglītības iestāžu kultūras namu. Šobrīd ēka nav nepieciešama ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai, bet līdz ar tās nodošanu biedrības lietošanā tiks nodrošināta nama izmantošana atbilstoši tā funkcionalitātei.

Ministru kabineta noteikumi Par valsts nekustamā īpašuma Strūgu ielā 4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Ukrainas māja Latvijā” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.