Jaunumi

ivana cajina 638159 unsplashLatvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas līdz 2019.gada 29.martam aicinātas pieteikties pētniecības konkursā, kura prioritārās jomas ir videi draudzīgas jūras tehnoloģijas; jaunu materiālu attīstība un struktūras; sensori, automātika, monitorings un novērošana; progresīvā ražošana; drošums un drošība.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pievienojusies Kopējās programmēšanas iniciatīvas “Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni” un ERA-Net shēmas “Martera” konkursam “Jūra un jūras tehnoloģijas jaunajai Eiropas pētniecības telpai” (Maritime and Marine Technologies for a new ERA). IZM konkursā piedalās ar 300 000 eiro lielu finansējumu un sniedz finansiālo atbalstu Latvijas dalībniekiem – zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, un kas atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam. IZM sniedz atbalstu tikai ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem.

Pētniecības konkurss notiek divās kārtās (pirms-pieteikumu kārta un pilno pieteikumu kārta) ar kopējo indikatīvo budžetu 15,4 milj. eiro. Konkursā piedalās 12 valstis – Baltkrievija, Beļģija, Francija, Vācija, Īrija, Latvija, Malta, Norvēģija, Polija, Rumānija, Spānija un Turcija.

Dalībai konkursā (projekta pirms-pieteikuma iesniegšana) jāpiesakās līdz 2019.gada 29.martam, plkst.16.00 pēc Latvijas laika. Konkursa nosacījumi atrodami šeit.