IKT projekta koordinatore
Izglītības un zinātnes ministrija sniedz atbalstu Ziemeļamerikas latviešu vasaras vidusskolām

Stiprinot latvisko izglītību latviešu diasporā, Izglītības un zinātnes ministrija atbalstījusi divu latviešu vasaras vidusskolu darbu Amerikas Savienotajās Valstīs, kuru pastāvēšana bija apdraudēta saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Ministrija piešķīra finansējumu pedagogu darba samaksai un nodrošināja skolotājus no Latvijas attālināto mācību īstenošanai.

Covid-19 ieviestās pārmaiņām skolu ikdienā vasaras sākumā radīja daudz neskaidrību un bažu par lielākās vasaras skolas “Garezers” un nesen atdzimušās Rietumkrasta vasaras vidusskolas “Kursa” turpmāko darbību un mācību nodrošināšanu latviešu izcelsmes jauniešiem. Taču skolu vadība pieņēma drosmīgu lēmumu un nolēma jauniešiem piedāvāt attālinātās mācības Zoom Pro platformā.

Un tā, šovasar “Garezera” vidusskolā attālināti mācījās vairāk nekā 100 jauniešu, ar kuriem 15 skolotāju no Latvijas 5 nedēļu garumā dalījās savās zināšanās par latviešu valodu, kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju. Savukārt “Kursa” pulcēja 30 skolēnu, kurus izglītoja 4 Latvijas skolotāji. Tiešsaistē notika pat dejošanas nodarbības, bet skolas noslēguma pasākumā attālināti piedalījās 80 cilvēki – skolēni, viņu vecāki, radinieki, skolotāji un citi latviešu sabiedrības pārstāvji ASV.

Ministrija saka lielu paldies Amerikas Latviešu apvienībai (ALA), kas nolēmusi ziedot 100 tūkstošus dolāru ASV latviešu skolām un vasaras nometnēm. Piešķīruma apjoms aprēķināts, balstoties uz pēdējo trīs mācību gadu skolēnu skaitu skolās, nometnēs un mācību posmu garumiem. Atbalsts paredzēts, lai palīdzētu segt programmu operatīvo budžetu iztrūkumus, kā arī palīdzētu nodrošināt programmu ilgtspēju. “Patiesi novērtējam ALA neizsīkstošo degsmi uzturēt latvietību ārpus Latvijas robežām. Tas ir lielisks piemērs sabiedrībai, kā ne tikai gaidīt no valsts, bet arī dot tai atpakaļ, brīvprātīgi ieguldot savus resursus, laiku un sirdi,” uzsver IZM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš.

2019./2020. mācību gadā Amerikā darbojās 21 latviešu skola, kurās mācījās 694 skolēni, no tiem 532 mācījās ziemas pamatskolās, 162 skolēni - vasaras skolās.

Latviskā izglītība latviešu diasporas pārstāvjiem vienmēr ir bijusi īpaši svarīga un priecē tas, ka interese par iespēju pilnveidot latviešu valodu, iegūt draugus un zināšanas par Latviju savas identitātes saglabāšanai nav zudusi.