Augstskolu reforma
studenti

2021. gada 19. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizēja attālinātu tikšanos ar tās padotībā esošo valsts augstskolu senātu pārstāvjiem, lai pārrunātu savstarpējās sadarbības iespējas augstskolu padomju locekļu kandidātu atlases procesā.

Dace Jansone (Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā)  sniedza prezentāciju, kurā iepazīstināja ar ministrijas paveikto saistībā ar Ministru kabineta virzīto augstskolu padomju kandidātu atlases organizēšanu un skaidroja plānoto. Tika apspriesta  ministrijas un augstskolu senātu sadarbība, lai nodrošinātu  Augstskolu likuma 14.1 pantā un š.g. 14. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 636 “Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība” 13., 14. un 22. punktos noteiktā izpildi. Noteikumi paredz savstarpējas konsultācijas starp valsts augstskolu padomju locekļu kandidātu virzītājiem, lai nodrošinātu, ka visu augstskolas padomes locekļu profesionālās kompetences kopumā nodrošina augstskolas stratēģiskajai vadībai nepieciešamās kompetences. Konsultācijas ar augstskolām notiks arī nolikuma par kandidātu atlasi uz Ministru kabineta virzītu attiecīgās augstskolas padomes locekļu amatiem izstrādes procesā.

Piedalījās (jauktā secībā):

Aina Strode un Vladislavs Malakovskis (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Elīna Feldmane  un Una Libkovska (Ventspils Augstskola), Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte), Irēna Kokina (Daugavpils Universitāte). Kristaps Jaudzems un Dace Balode (Latvijas Universitāte), Kristaps Lešinskis (Banku augstskola), Pāvels Jurs (Liepājas Universitāte), Uldis Grāvītis (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija), Agnese Dāvidsone un Agrita Šomase (Vidzemes Augstskola). IZM pārstāvēja Dmitrijs Stepanovs (Valsts sekretāra vietnieks - Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors) un Dace Jansone.

Ar jaunāko informāciju par augstskolu reformu var iepazīties IZM mājaslapas sadaļā Augstkolu reforma.