Jaunumi

Katra izglītības posma likumsakarīgs noslēgums ir dokumenta par izglītības ieguvi saņemšana, un tas ir svarīgs brīdis kā pirmsskolu, sākumsskolu, pamatskolu un vidusskolu beidzot, tā arī profesionālo skolu, mūzikas, mākslas, sporta skolu un arī augstskolu absolventiem.

Izglītības iestāžu izlaiduma pasākumu kā obligātu normatīvie akti neparedz, tas ir skolas plānots un organizēts pasākums. Līdz ar to izlaiduma norises kārtību neregulē neviens ārējais normatīvais akts, un katra izglītības iestāde ir tiesīga noteikt izlaiduma norises kārtību.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka attiecībā uz izlaidumiem, kas notiks līdz 2020. gada 9. jūnijam, spēkā ir vispārējie piesardzības noteikumi publiskiem pasākumiem – 25 personas, 2 metri un pasākums ir ne ilgāk kā 3 stundas iekštelpās un neierobežotu laiku ārpus telpām. Izlaidumā piedalās audzēkņi un pedgogi, bet viesi netiek aicināti. Savukārt uz izlaidumiem, kas notiks pēc 2020. gada 9. jūnija, spēkā būs tādi vispārējās piesardzības noteikumi, kādi būs valstī kopumā saskaņā ar valdības lemto.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana izlaidumos nav obligāta, tomēr riska grupu personām tos iesaka lietot (vecāka gadagājuma cilvēki, hronisku slimību pacienti u.c.). Tomēr ārkārtējās situācijas laikā ir jāatceras arī par vispārējiem piesardzības pasākumiem – regulāru telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļiem u.c. personīgās higiēnas aspektiem.

Lai gan ārkārtējā situācija šogad visus izlaidumus padarīs neparastus, tomēr lai tas nemazina prieku par šo svinīgo brīdi, kāda nozīmīga posma noslēgumu jaunā cilvēka dzīvē un lai visiem absolventiem daudz skaistu mirkļu, mājās savu tuvāko lokā atzīmējot šo notikumu!