Studentiem
IZM ar Rektoru padomi pārrunā atbalsta pasākumus Covid-19 seku novēršanā augstākajā izglītībā

Šodien, 2021. gada 11. janvārī, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska aicināja uz tiešsaistes tikšanos Rektoru padomes pārstāvjus, lai pārrunātu atbalstāmos pasākumus Covid–19 nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai augstskolām, kā arī jautājumus par ārvalstu studentu piesaisti, vidējās izglītības centralizēto eksāmenu norisi un citas aktualitātes.

Covid-19 pandēmija būtiski ietekmējusi vairākas tautsaimniecības nozares, tajā skaitā izglītību. Izglītības iestādes spiestas pilnībā pārkārtot ne tikai mācību, studiju procesa organizāciju, bet arī veikt papildu ieguldījumus tā nodrošināšanā. Augstskolām ievērojami papildu līdzekļi nepieciešami dezinfekcijas līdzekļu un dezinfekcijas pasākumu, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanai, datortehnikas, programmatūras un datubāžu licencēm attālinātā studiju procesa nodrošināšanai. Tāpat lielu daļu no neplānotajiem izdevumiem veido piekļuves kontroles ierīču un apsardzes un novērošanas pastiprināšana, attālinātu konferenču un semināru sistēmu izmantošanas maksa, kā arī lekciju un nodarbību ieraksta sistēmas, pakalpojumi un virtuālās laboratorijas izmaksas.

Pēc augstskolu iesniegtā apkopojuma ministrija lems par nepieciešamā finansējuma piesaisti Covid–19 nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai. Jāuzsver, ka augstākajai izglītībai un pētniecībai Covid-19 seku mazināšanai kopumā papildus ir piešķirti aptuveni 50 milj. eiro, tostarp krīzes laikā nodrošināti vairāki atbalsta pasākumi studējošajiem.

Tikšanās laikā ministre rosināja augstskolu pārstāvjus uz diskusiju arī par vidusskolas noslēguma pārbaudījumu norisi un augstskolu iespējamo rīcību, ja epidemioloģiskās situācija dēļ centralizētos eksāmenus nāktos atcelt. Augstskolas pamatā ir gatavas pārkārtot uzņemšanas noteikumus un kārtību, lai vidējo izglītību beidzēji studijas varētu sākt arī pēc izliktā gada vērtējuma. Augstskolu pārstāvji uzver, ka iestājeksāmenu rīkošana no epidemioloģiskā viedokļa nebūtu droša, taču objektīvai zināšanu un prasmju izvērtēšanai būtu jāsaglabā iespēja kārtot centralizēto eksāmenu. 

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par ārvalstu studentu uzņemšanu. Tā kā no 15.janvāra Latvijā var ierasties tikai ar negatīvu Covid-19 un pakāpeniski uzsākta vakcinācija, IZM rosina vairākas izmaiņas ārvalstu studentu uzņemšanas regulējumā. Piemēram, 2021.gadā augstskola pati varētu lemt, vai pirmo semestri organizēt klātienē vai attālināti, ievērojot vispārīgo regulējumu par augstākās izglītības procesa organizāciju.  

Ministre aktualizēja arī valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” nepieciešamo komunikāciju, aicinot augstskolas aktīvāk skaidrot pētījumu rezultātus un ieguvumus sabiedrībai. Tāpat augstskolu pārstāvji tiks aicināti piedalīties darba grupā par pāreju uz elektronisko izglītības dokumentu izsniegšanu.

Izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska rosina arī turpmāk rīkot regulāras tikšanās ar Rektoru padomi, lai pārrunātu nozares aktualitātes un operatīvi risinātu neskaidros jautājumus savstarpējā komunikācijā.