Pedagogiem
Piemaksas

Izstrādājot kritērijus piemaksu noteikšanai pedagogiem, jāņem vērā gan skolotāju darba apjoma palielināšanās attālināto mācību nodrošināšanā, gan darba slodze un psihoemocionālie apstākļi darba vidē Covid-19 pandēmijas ietekmē. Tāpēc kritēriji piemaksu noteikšanai ir jāizstrādā visiem izglītības veidiem un līmeņiem – pirmsskolas un speciālās izglītības pedagogiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā turpina darbu klātienē, gan vispārējās, profesionālās, augstākās, interešu izglītības un profesionālās ievirzes pedagogiem.

Par to šodien, 2021.gada 8.janvarī, bija vienisprātis Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās darba grupas pārstāvji, sākot sarunas par kritēriju izstrādi piemaksu piešķiršanai un informatīvā ziņojuma sagatavošanai iesniegšanai vadībā.  Darbā grupā piedalījās izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kultūras ministrs Nauris Puntulis, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga, pārstāvji no Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Rektoru padomes, Koledžu asociācijas, Rīgas domes, IZM.

Tikšanās laikā IZM valsts sekretārs Jānis Volberts darba grupas pārstāvjus aicināja izteikt viedokļus par vienreizējo piemaksu aprēķināšanas kritērijiem, laika periodu un vienotu pieeju piemaksu piešķiršanā. Diskusijas laikā tika uzsvērts, ka pedagogu darba laika uzskaitē ir ļoti grūti uzskaitīt katru virsstundu vai papildus veikto pienākumu, jo dažādu mācību priekšmetu skolotājiem situācija var būt ļoti dažāda – gan gatavojoties stundām un pārbaudes darbiem, gan vērtējot un nodrošinot atgriezenisko saiti ar skolēniem un arī vecākiem. Tāpēc viens no priekšlikumiem ir - piemaksas apmēru noteikt proporcionāli katra pedagoga tarificētajai darba slodzei.     

Nākamās nedēļas sākumā darba grupas locekļi lūgti iesniegt ministrijā savus priekšlikumus par vienreizējā pabalsta piešķiršanas periodu, kura atskaites punkts varētu būt šā mācību gada otrais semestris; par piemaksu noteikšanu pedagogiem, neatkarīgi no izglītības iestāžu dibinātāja, kā arī konkrētu pamatojumu piemaksu noteikšanai. Nākamā darba grupas sēde plānota jau nākamnedēļ, 13. janvārī.

Lai novērtētu pedagogu veikto ieguldījumu un kompensētu darba specifiku attālinātā mācību procesa nodrošināšanā pirmajā semestrī, Izglītības un zinātnes ministrija pagājušā gada nogalē rada iespēju veikt 1,1 milj. eiro finansējuma pārdali no sava budžeta. Tādējādi līdz gada beigām piemaksas saņēma vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu pedagogi, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogi, kā arī 1.-6. klašu pedagogi, kuri īstenoja attālināto mācību procesu.