COVID-19 Jaunumi
Infografika

17. jūnijā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizēja kārtējo starpinstitucinālās darba grupas sanāksmi, lai apspriestu priekšlikumus, diskutētu ar speciālistiem un izstrādātu kārtību droša mācību gada atsākšanai klātienē. Tikšanās laikā saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti kopējā informatīvajā ziņojumā, kuru plānots iesniegt izskatīšanai valdības sēdē 6. jūlijā.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, izvērtējami tādi aspekti kā izglītības iestādēs nodarbināto un arī izglītojamo vakcinācija, testēšana, izglītības iestāžu telpu platība un gaisa kvalitāte, mutes un deguna aizsegu lietošana un citi aspekti. Vienlaikus jāņem vērā, ka arī ierobežojumu mazināšana izglītības jomā lielā mērā būs atkarīga no veselības ekspertu sniegtajiem viedokļiem.

IZM, Veselības ministrija un Rektoru padome ir vienisprātis,  ka studijas visos augstākās izglītības līmeņos no 1. septembra ir iespējams organizēt klātienē. Augstākās izglītības iestādes izvēlēsies optimālākās studiju formas un to kombinācijas, lai studijas klātienē varētu notikt, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Studijas klātienē ļaus nodrošināt kvalitatīvu augstāko izglītību tajās nozarēs, kur ilgstošs attālināts studiju process var būtiski ietekmēt kvalitāti, it sevišķi tajās, kur nepieciešama zināšanu un prasmju apguve laboratorijās vai ar dažādām iekārtām, kā arī apgūstot reglamentētās profesijas.

Jaunajā 2021./2022. akadēmiskajā gadā augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais un administratīvais personāls un studējošie varēs klātienē apmeklēt izglītības iestādi ar digitālo Covid-19 sertifikātu, apliecinot, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, izslimojusi Covid-19 vai arī veikusi Covid-19 testu.

Aicinām visus izmantot valsts sniegtās, brīvi pieejamās vakcinēšanās iespējas, lai rudenī studiju process varētu atsākties klātienē Covid-19 drošos apstākļos – atbilstoši augstākās izglītības iestādēs īstenotajām studiju programmām un izvēlētajām studiju formām.

Lai nodrošinātu iespēju piedalīties studijās klātienē, personām, kurām ir ārsta apstiprinātas medicīniskas  kontrindikācijas vakcinācijai, būs pieejami testi par valsts budžeta līdzekļiem. Pārējām nevakcinētajām personām, lai saņemtu Digitālo Covid-19 sertifikātu, būs jāveic Covid-19 analīzes par saviem līdzekļiem.

IZM izstrādā arī rīcības scenārijus pēc “luksofora principa”, lai studijas norisinātos epidemioloģiski drošos apstākļos, ja situācijai mainoties nāktos pielāgot studiju īstenošanas nosacījumus.

Vakcinēsimies un izmantosim priekšrocības, ko sniedz tikšanās un kopīgs darbs ar kolēģiem un studiju biedriem klātienē!