Rīgas skats

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iesniegusi pieprasījumu 2023. gada budžeta prioritātēs iekļaut pētniecības platformas izveidi, kura pievēršas 20. un 21. gs. Latvijas vēstures pētniecībai, komunikācijai un pētniecības cilvēkkapitāla ataudzei. Pētniecības programmas koncepts izstrādāts ciešā sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni Latvijā un starptautiskā līmenī par aktuāliem 20.-21. gs. Latvijas vēstures jautājumiem.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece uzsver, ka sabiedrībai ir būtiski izzināt savas valsts vēsturiskos notikumus un izprast procesus, kas notiek Latvijā un valstīs, ar kurām tai ir sociālas, ekonomiskas un politiskas saites. „Šobrīd, kad tiek īstenota mērķtiecīga dezinformācijas kampaņa saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, tas kļuvis vēl svarīgāk. Mums ir jāparedz stabili ieguldījumi, lai īstenotu Latvijas vēstures pētniecības un komunikācijas aktivitātes Latvijā un ārvalstīs. Diemžēl līdzšinējie rezultāti rāda, ka mūsu kaimiņvalstis – Lietuva un Igaunija - šajos jautājumos mūs apsteidz,” saka ministre.

Šādas jaunas programmas izveide nodrošinās jauno vēsturnieku ataudzi, būtiski cels esošā akadēmiskā personāla kapacitāti, pilnveidos vēstures studiju un zinātnes materiāltehnisko bāzi, kā arī stiprinās Latvijas diasporas iesaisti 20.-21.gs. Latvijas vēstures pētniecības izaicinājumu risināšanā. Programmas rezultāti radīs jaunas, unikālas zināšanas un risinājumus Latvijas vēstures pētniecībā, kā arī sniegs neatsveramu ieguldījumu Latvijas vēstures publiskā diskursa stiprināšanai.

Programmas īstenošanai budžeta prioritātēs ir iekļauts nepieciešamais finansējums aptuveni 600 000 eiro gadā.

Valsts pētījumu programma kā valsts pasūtījums ir zinātnes politikas īstenošanas mehānisms, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Programma rada labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai, kā arī sabiedrības informēšanai un iesaistei.

Visa informācija par programmas izstrādes gaitu tiks publicēta IZM tīmekļvietnē.