Jaunumi
IZM: šis ir vēsturisks mirklis ceļā uz kvalitatīvu augstāko izglītību

Otrdien, 18. februārī, valdībā atbalstītais Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) konceptuālais ziņojums par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu vērtējams kā vēsturisks mirklis un ir liels solis ceļā uz kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu un starptautiski konkurētspējīgu augstāko izglītību. Līdzīgi centieni pārliecināt nozari par lielāku savstarpējo sadarbību un atvērtību starptautiskajām tendencēm ilgst jau kopš iestāšanās ES.

‘’Šis ir pirmais solis, kam sekos nopietns darbs pie dokumentu sagatavošanas – vairākiem informatīvajiem ziņojumiem, Ministru kabineta noteikumu un Augstskolu likuma grozījumiem. Jebkurā gadījumā esam gatavi turpināt strādāt, lai īstenotu ziņojumā izvirzītās apņemšanās, ievērojot laika grafiku,’’ saka izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Ministre uzsver, ka likumu grozījumu izstrāde notiks sadarbībā ar nozares ekspertiem, tāpēc arī turpmāk ministrija sagaida argumentētu kritiku ar praktiskiem priekšlikumiem padomju un pārvaldības modeļa ieviešanai.

Konceptuālais ziņojums paredz kompleksus strukturālos risinājumus augstākās izglītības un zinātnes nozares starptautiskajai konkurētspējai, fokusējoties uz pārvaldību, finansējumu un cilvēkresursiem. Konceptuālajā ziņojumā ņemti vērā visi konstruktīvie no nozares un sociālajiem partneriem saņemtie priekšlikumi.
Turpmākās rīcības plāns ietver grozījumu sagatavošanu Augstskolu likumā, paredzot tajā augstākās izglītības institūciju tipoloģiju, ārējo ekspertu iesaisti augstskolu pārvaldībā (padomju ieviešanu), kā arī citus jautājumus. Vienlaikus Pārresoru koordinācijas centrs izstrādās padomes atlases apstiprināšanas un atcelšanas kārtību valsts dibinātajās universitātēs un augstskolās, kā arī mākslas un kultūras augstskolās. To darbības uzsākšana iecerēta no 2020.gada beigām līdz 2023.gadam.

Konceptuālais ziņojums paredz Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējuma novirzīšanu iekšējās pārvaldības modeļa maiņas ieviešanas atbalstam. IZM informēs universitātes, augstskolas un mākslas un kultūras augstskolas par finansējuma iegūšanas nosacījumiem, gatavojot grozījumus ES struktūrfondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumos.
Savukārt jautājumu par koledžu lomu un vietu izglītības sistēmā plānots izvērtēt atsevišķā informatīvā ziņojumā, kuru ministrija sagatavos sadarbībā ar nozaru ministrijām, Latvijas Koledžu asociāciju, darba devēju organizācijām un citiem sociālajiem partneriem.

Uzklausot reģionālo universitāšu viedokli par augstākās izglītības iestāžu tipoloģiju, IZM ir paredzējusi primāri ņemt vērā kvalitatīvo kritēriju – zinātniskās darbības kvalitāti, un tikai pēc tam kvantitatīvos rādītājus.

Vienlaikus konceptuālais ziņojums paredz, ka valsts zinātnisko institūtu pārvaldības jautājumi tiks vērtēti tikai pēc zinātnisko institūtu starptautiskās izvērtēšanas rezultātiem atbilstoši iepriekš dotajam valdības uzdevumam.

Konceptuāls ziņojums "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu"