Jaunumi Pedagogiem
euro

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga šodien, 24. janvārī, tikšanās laikā uzsvēra, ka gan ministrijai, gan LIZDA ir kopējs mērķis – kvalitatīva izglītība ikvienam skolēnam jebkurā Latvijas skolā. Tomēr to nav iespējams panākt, nepaaugstinot pedagoga atalgojumu un neceļot pedagoga profesijas prestižu.

Tādēļ šodien abas puses vienojās par laika grafiku pedagogu zemākās algas likmes celšanai. Pirmais solis paredzēts no 2023.gada 1.septembra, nākamais - no 2024.gada 1.janvāra un turpmāk katru gadu 1.janvārī, līdz 2027.gadam. Tad būtu sasaiste ar valsts budžeta veidošanas procesu.

Šodien pedagogu arodbiedrībai tika iesniegti konkrēti aprēķini, kurus tā izvērtēs līdz nākamajai tikšanās reizei jau šo ceturtdien, 26. janvārī, kad sarunas turpināsies, apspriežot arī jautājumus par pedagogu slodžu sabalansēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša šodienas tikšanos vērtē kā ļoti konstruktīvu, uzsverot, ka galvenais mērķis ir panākts – gan ministrijai, gan LIZDA ir vienota izpratne par svarīgākajiem veicamajiem darbiem, nostiprinot arī streika prasību izpildi. “Mēs nesaraujami runājam par divām lietām kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai – gan skolotāju atalgojumu, gan skolu tīkla sakārtošanu. Un tikai strādājot visiem kopā varam cerēt uz rezultātu, kas sniegs pievienoto vērtību kopējā mūsu valsts attīstībā,” pauž ministre.