Tikšanās ar Lībiešu institūta vadītāju un līvu valodnieku Valtu Ernštreitu

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) eksperti un parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga šodien tikās ar Latvijas Universitātes (LU) Lībiešu institūta vadītāju un līvu valodnieku Valtu Ernštreitu, lai pārrunātu lībiešu valodas un kultūras apguves pasākumus, kam nākamā gada valsts budžetā ieplānoti 100 000 eiro.

Tikšanās laikā Valts Ernštreits pauda gandarījumu, ka IZM radusi iespēju atbalstīt lībiešu valodas saglabāšanu, jo arvien pieaug bērnu un jauniešu skaits, kas izrāda vēlmi apgūt valodu. Tāpēc LU Lībiešu institūts izstrādājis dažādus mācību materiālus, tostarp video un audio, kas ļauj dažādos vecumposmos uzsākt lībiešu valodas apguvi. Tāpat katru gadu tiek rīkotas nometnes un citi kultūras pasākumi.

Savukārt IZM parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga pateicās Lībiešu institūtam un visiem, kas ar savu darbu nodrošinājuši lībiešu valodas un kultūras saglabāšanu, kas ir nozīmīga ne tikai Latvijai, bet arī globāli. Viņa uzsvēra, ka pateicoties lībiešu kultūras un valodas entuzisatu darbam, IZM ir iespēja finansiāli atbalstīt jēgpilnas un pārdomātas iniciatīvas, kas sniedz augstu pievienoto vērtību bērnu un jauniešu izglītībai.      

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts ir dibināts 2018. gada 21. augustā un ir pirmā zinātniskā iestāde Latvijā un pasaulē, kuras darbības centrā ir mūsdienīga un vispusīga Latvijas otrās pamattautas un viena no mūsdienu latviešu valodas un kultūras pirmelementiem – lībiešu – un viņu mantojuma pētniecība.

Institūta darbības nolūks ir attīstīt pētījumus plašā ar lībiešiem saistītā tēmu lokā: veicināt valodas, vēstures, arheoloģijas, antropoloģijas, kultūras, folkloras, etnoloģijas, mūsdienu kultūras procesu, šo un citu jomu savstarpējās mijiedarbības izpēti, kā arī zināšanu par lībiešu mantojumu un ietekmi Latvijā integrāciju dažādās zinātnes nozarēs un pieejamību visai sabiedrībai.