izglītība
informatīvs plakāts

Trešdien, 23. novembrī, plkst. 15.00 biedrība "Tavi draugi", Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs aicina uz tikšanos ukraiņu bērnu vecākus, lai informētu par aktualitātēm izglītībā, sniegtu atbildes uz jautājumiem un aicinātu dalīties pieredzē par ukraiņu bērnu iekļaušanos gan skolas vidē, gan ārpusskolas nodarbībās.

Klātienes tikšanās norisināsies biedrības „Tavi Draugi” telpās - Rīgā, Ventspils ielā 50. Ar ukraiņu bērnu vecākiem tiksies gan Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), gan Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti - IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte Olita Arkle, VISC vadītāja Liene Voroņenko, “Atbalsts izcilībai” projektu vadītāja Sintija Birule un VISC Neformālās izglītības departamenta Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva.

Sarunā aicināts piedalīties ikviens interesents, lai uzzinātu par izglītības sistēmu Latvijā, pieejamo atbalstu Ukrainas bērniem Latvijas skolās, valsts pārbaudījumiem, interešu izglītības iespējām, iespējām uzlabot latviešu valodas zināšanas, ēdināšanu skolās un daudziem citiem jautjumiem.

Tikšanās būs pieejama tiešsaistē Izglītības un zinātnes ministrijas, „Tavi draugi” un „Gribu palīdzēt bēgļiem” sociālajos tīklos.