Izglītība Pedagogiem Skolēniem
Bērns apskauj tēti

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzsāks portatīvo datoru nodrošināšanas investīciju programmu sociāli neaizsargātiem skolēniem, ko īstenos ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu. To paredz šodien valdībā apstiprinātie noteikumi.

Ieguldījumi sniedz iespējas mērķtiecīgi veidot mūsdienīgu un ilgtspējīgu risinājumu jaunā izglītības satura ieviešanai, tajā skaitā attālināto mācību īstenošanai, caurviju prasmju reālai iedzīvināšanai skolās un digitālo prasmju attīstībai.

Ar ES Atveseļošanas fonda investīciju programmas finansējumu 11 miljonu eiro apmērā, datoru iegādi paredzēts nodrošināt no trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, ārpusģimenes aprūpē esošiem, daudzbērnu vai viena vecāka ģimenē esošiem skolēniem vispārējās izglītības satura apguvei. Portatīvo datoru nodrošināšana paredzēta arī skolēniem ar invaliditāti un izglītojamiem, kam ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums vai skolas izvērtējums, kurā rekomendēts  piešķirt un izmantot datortehniku.

Pieejamie līdzekļi indikatīvi dos iespēju iegādāties 26,6 tūkstošus portatīvo datoru. Datoru iegādi plānots nodrošināt līdz 2023. gada beigām.

Investīcijas programmas ietvaros paredzēts arī atbalsts skolu interneta datu pārraides un iekštīklu kapacitātes risinājumiem, lai sniegtu labākās iespējas datortehnikas un digitālo mācību līdzekļu izmantošanai izglītības procesā.

ilustratīvs attēls

 

Tādējādi kopējo pieejamo finansējumu veido ES Atveseļošanas fonda investīcijas 15 miljonu eiro apmērā un valsts budžeta finansējums trīs miljonu eiro apmērā pievienotās vērtības nodokļa segšanai.

Aizvadītā gada nogalē jau īstenots pirmais posms programmā “Dators ikvienam skolēnam”, 7.-9. klašu skolēniem nodrošinot vairāk nekā 25 tūkstošus datorus. Pirmā posma datoru nodrošinājuma investīcija īstenota ar ES palīdzības programmas REACT EU atbalstu. Tādejādi, abu ES investīciju programmu īstenošana jau līdz šā gada beigām nodrošinās iespējas mācību procesā skolās izmantot vairāk nekā 50 tūkstošus portatīvo datoru.

Datoru iegāde ES Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros papildina plašu, kompleksu darbību kopumu ceļā uz vispārējās izglītības sistēmas digitalizāciju, lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītības apguves iespēju katram skolēnam. Izglītības rīcībpolitikas mērķis ir līdz 2025.gadam visās izglītības iestādēs, kurās apgūst vispārējās izglītības saturu, nodrošināt katru pedagogu un katru 7.-12. klašu  skolēnu ar datoru kā mācību līdzekli.  Ierīču un skolēnu skaita proporcijai 1. - 3. klašu skolēniem līdz 2025.gadam jāsasniedz 1 : 3 , bet ierīču un skolēnu skaita proporcija 4. - 6.klašu skolēniem jāsasniedz vismaz 1 : 2. Datoru izmantošanai jābūt elastīgai, izmantojot tos gan mācību procesa nodrošināšanai, gan kā mobilās datorklases, gan patstāvīgā darba veikšanai izglītības iestādē vai mājās.

Arī turpmāk IZM paredzējusi īstenot investīciju pasākumus, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības apguves iespēju katram skolēnam.

ilustratīvs attēls

Ministru kabineta noteikumi “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2.reformas “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.