IKT projekta koordinatore
IZM veikusi apjomīgu darbu, lai sagatavotos jaunajam mācību gadam

Šis ir īpašs mācību gads, salīdzinot ar citiem, pastāvot diviem lieliem izaicinājumiem – Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem un kompetenču pieejas ieviešanai 1., 4., 7. un 10. klasē, šodien ikgadējā izglītības konferencē atzina izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Lai nodrošinātu sekmīgu izglītības procesa norisi, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) vasarā veikusi apjomīgu darbu, sagatavojot ieteikumus, vadlīnijas (arī higiēnas), kā arī grozījumus normatīvajos aktos mācību darba organizēšanai no 1.septembra. Klase, studējošajiem - grupa, tiek uztverta kā kopums, kurā notiek mācību process, pēc iespējas samazinot pārklāšanos (ilgāku kontaktu) ar citām klasēm vai grupām.

No 1.septembra tiek ieviesta kompetenču pieeja 1., 4., 7. un 10.klasē. Attālinātais mācību process Covid-19 krīzē parādīja, ko var izmantot kā pozitīvu piemēru, organizējot mācības jaunajā mācību gadā, un kas vēl pilnveidojams un risināms valsts, pašvaldības vai skolas līmenī.

“Sadarbība, kas veidojas izvēles brīvībā un atbildībā, kā arī mācīšanās – skolēnam no skolotāja un otrādi, ļaus krietni pārliecinošāk tuvoties 21. gadsimta izglītības mērķim – pilsoniski aktīvai, radošai, pārmaiņām atvērtai un savas prasmes un talantus atklājošai personībai,” sacīja I.Šuplinska.

Ministre atgādināja, ka valdība ir atbalstījusi 3,97 miljonu eiro piešķiršanu tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs, kas ir daļa no Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas finansējuma.

Tas nozīmē, ka līdz 2020.gada nogalei skolu rīcībā nonāks jauni portatīvie datori, kurus varēs izmantot gan ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan attālināto mācību nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu tiešsaistes (videokonferenču) rīku mācību vidē un izstrādātu digitālos mācību un metodiskos līdzekļus kompetenču pieejā balstītā satura ieviešanai, IZM novirzījusi 7,4 miljonu eiro. Tādējādi uzsverot digitālās pratības, pašvadītas mācīšanās lomu skolēna izaugsmē, kā arī atbalstot skolotāja metodikas izvēles iespējas.

Tāpat IZM sadarbībā ar Satiksmes ministriju risina jautājumus par interneta pieejamību un jaudu, kā arī plāno mācību saturu skaidrojošu videomateriālu sagatavošanu kā turpinājumu “Tava klase” virtuālajām mācību stundām.

Ministre aicināja pedagogus aktīvi izmantot iespēju bez maksas papildināt zināšanas digitālajās prasmēs – no 24.augusta varēs pieteikties programmām “Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai” ar dažādām priekšzināšanām. Šim mērķim ministrija ir atvēlējusi kopumā 500 000 eiro.

Taču par vissvarīgāko nākotnes izglītības uzdevumu ministre atzina dzīvotspēka kā vērtības apzināšanos gan skolotāja, gan skolēna sadarbībā un abpusējā mācīšanās procesā.

2020./2021. mācību gadā Latvijas skolu 1.–12.klasēs mācīsies 214 371 bērns, no tiem vairāk nekā 20 000 būs pirmklasnieki – liecina IZM apkopotie provizoriskie dati. Šajā mācību gadā Latvijā skolēnus sagaidīs 287 pašvaldību dibinātās vidusskolas un ģimnāzijas, 235 pamatskolas, 45 sākumskolas un 49 speciālās izglītības iestādes.

Visa aktuālā informācija par jauno mācību gadu pieejama IZM tīmekļvietnē.

19.augusta izglītības konferences prezentācijas: https://ej.uz/aos7