IKT projekta koordinatore
Izsludina konkursu Eiropas skolas programmas izveidei

Lai atrastu piemērotāko kandidātu Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanai, ar valdības rīkojumu izveidota konkursa komisija un apstiprināts konkursa nolikums.

Konkursa komisiju vadīs Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Līga Lejiņa, komisijā iekļauti pārstāvji no Ārlietu, Aizsardzības, Tieslietu, Satiksmes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Finanšu ministrijas, IZM un Izglītības kvalitātes valsts dienesta.

Uzaicinājumu piedalīties konkursā par Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanu saņems vairākas vispārējās izglītības iestādes, kuras jau šobrīd Latvijā īsteno starptautiskās izglītības programmas - Britu vidusskola Latvijā, Latvijas Starptautiskā skola, privātā sākumskola “Rīgas Vācu skola”, Rīgas Starptautiskā skola, starptautiskā vidusskola “Ekziperī” un Žila Verna Rīgas Franču skola. Šādu lēmumu valdība pieņēma jau 14. jūlija Ministru kabineta sēdē, atbalstot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Par Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanu”.

Pēc uzaicinājuma saņemšanas izglītības iestādēm 60 dienu laikā būs iespēja iesniegt ministrijā pieteikumu un konceptuālo redzējumu Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanas iespējām. Konkurss noritēs divās kārtās. Pirmajā kārtā komisija vērtēs izglītības iestādes pieteikuma atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, bet otrajā – izglītības iestādes koncepciju Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanai.

Lēmums par atbilstošāko izglītības iestādi Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanai tiks pieņemts līdz 2020. gada 12. oktobrim. Savukārt līdz 30.oktobrim IZM iesniegs informatīvo ziņojumu par konkursa rezultātu un turpmāko rīcību Eiropas skolas izglītības programmas uzsākšanai un īstenošanai.

Akreditētā Eiropas skola tiek veidota saskaņā ar Valdības rīcības plānu. Šāda prasība Latvijai ir arī juridiski saistoša saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes dokumentiem, ar kuriem izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs). Eiropas skolas izveide ir būtisks atbalsts Latvijā esošo diplomātu, starptautisko institūciju pārstāvju un ārvalstu uzņēmēju bērniem. Turklāt nākotnē akreditētas Eiropas skolas esamība Latvijā pavērs plašākas iespējas pretendēt arī uz citu ES institūciju izvietošanu Latvijā.
Līdz 2019. gada beigām Eiropas skolu izglītības programmas īstenošana uzsākta jau 19 skolās dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Piemēram, Tallinā, Igaunijā, akreditētā Eiropas skola tika atvērta 2013. gadā. Akreditēto Eiropas skolu tīkls Eiropā arvien paplašinās. Vēl sešās skolās notiek sagatavošanās šādu programmu īstenošanai.