attēls

2020. gada 19. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina pieteikšanos Baltijas Pētniecības programmas Latvijas konkursam, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) granti.

Sadarbības projektus konkursā var iesniegt piecās zinātņu tēmās: sabiedrības veselība un e-veselība; migrācija un sociālā iekļaušana; kiberdrošība un sabiedrības drošība; reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, darba tirgus regulējums un sociālā politika; inovatīvi risinājumi efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai. Projekta pieteikumam jāatbilst vismaz vienai no apakštēmām.

Konkursam var pieteikties Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas statusam, sadarbībā ar projekta partneriem – pētniecības organizācijām Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Igaunijā, Lietuvā. Konkursa pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 19. oktobrim, pētniecības projektu īstenošanas termiņš ir līdz 2024. gada 30. aprīlim. Baltijas pētniecības programmas kopējais budžets ir 23,5 miljoni eiro, savukārt Latvijas konkursam atvēlētais budžets ir vairāk nekā 7,5 miljoni eiro. Plašāka konkursa informācijadokumenti un vadlīnijas projektu iesniedzējiem ir pieejami EEZ un Norvēģijas grantu mājaslapā www.eeagrants.lv

Konkursa mērķis ir uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstības veicināšana Baltijas valstīs, veidojot pētniecības partnerības ar Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniekiem un zinātniskajām institūcijām.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepanovs uzsver, ka Baltijas un EEZ pētnieku sadarbība kopīgos pētniecības projektos uzlabos Baltijas pētniecības sniegumu starptautiskā mērogā. Tā ir galvenā aktivitāte mūsu reģionā, kas veicina Eiropas Pētniecības telpas prioritāšu sasniegšanu, jo īpaši stiprinot starpvalstu sadarbību un konkurenci.
EEZ/N grantu programmas “Pētniecība un izglītība” apsaimniekotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā. Savukārt VIAA kā programmas ieviesējs veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.

attēls