IKT projekta koordinatore
Izsludināts konkurss „Pretendentu atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācībās”

Izglītības un zinātnes ministrija aicina personas, kuras veic jaunatnes lietu speciālistu pienākumus, pieteikties dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācībās.

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.panta ceturto daļu, ja pašvaldībā darbu ar jaunatni nodrošina jaunatnes lietu speciālists, viņš ir apmācāms Ministru kabineta noteikumu Nr. 1047 "Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība" noteiktajā kārtībā.

Mācību laika dalībnieki apgūs tādas tēmas kā jaunatnes politikas pamati, jauniešu neformālā izglītība, projektu vadība, stresa vadība u.c. Mācību nodarbību norises datumi ir 9. un 21. septembris, 7. un 21. oktobris, 4. un 19. novembris, 2. decembris, 6. un 20. janvāris, kā arī 3. februāris. Mācību nodarbības notiks klātienē. Nepieciešamības gadījumā nodarbības var notikt tiešsaistē.

Pieteikties dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācības var persona, kura strādā pašvaldībā par jaunatnes lietu speciālistu un nav iepriekš apguvusi šo mācību programmu. Lai pieteiktos konkursam pretendentam līdz 21. augustam jāiesniedz pieteikuma veidlapa (konkursa nolikuma 1. pielikums), amata apraksta un / vai darba līgumu kopijas, nosūtot iepriekš minētos dokumentus uz elektroniskā pasta adresi: jaunatneslietas@izm.gov.lv document.getElementById('cloak2926390fee697db4c60dcb29affaf146').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2926390fee697db4c60dcb29affaf146 = 'jaunatneslietas' + '@'; addy2926390fee697db4c60dcb29affaf146 = addy2926390fee697db4c60dcb29affaf146 + 'izm' + '.' + 'gov' + '.' + 'lv'; var addy_text2926390fee697db4c60dcb29affaf146 = 'jaunatneslietas' + '@' + 'izm' + '.' + 'gov' + '.' + 'lv';document.getElementById('cloak2926390fee697db4c60dcb29affaf146').innerHTML += ''+addy_text2926390fee697db4c60dcb29affaf146+'<\/a>'; ar norādi “Pretendentu atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācībās”.

Konkursa nolikums.