Jaunumi

jakob owens 496354 unsplashIzglītības un zinātnes ministrija aicina zinātniekus iesniegt pētniecības projektu pieteikumus par tēmu “Nākamās paaudzes klimata zinātne Eiropā”, kas tiek īstenots Kopējo programmēšanu iniciatīvu “Klimata zināšanu apvienošana Eiropā” un “Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni” ietvaros. Pieteikumu var iesniegt līdz šā gada 14.jūnijam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt pārnacionālus sadarbības pētniecības projektus, kas nodrošina labāku izpratni klimata pārmaiņām jūrās un okeānos, izmantojot novērojumus un zemes sistēmas modeļus. Konkursā vēl var piedalīties zinātnieki no šādām valstīm: Francija, Beļģija, Vācija, Portugāle, Īrija, Itālija un Norvēģija.

Latviju konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, sniedzot finansiālo atbalstu mūsu valsts dalībniekiem – zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām zinātniskajām institūcijām ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem. Lēmums par finansējuma piešķiršanu būs zināms oktobrī.

Plašāka informācija par konkursu un tā nosacījumiem pieejama šeit.

Par atbalstāmajām izmaksām šeit.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko ekspertu Kasparu Karoli, Kaspars.Karolis[at]izm.gov.lv, tālr.: 67047996.

Atbalsts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM)