Izglītība Zinātne
izstāde telpā

No 5. līdz 25. aprīlim Izglītības un zinātnes ministrijas veidotā izstāde “Zinātne Latvijai 2023”, kas vēsta par divpadsmit Latvijas un diasporas zinātniekiem un zinātniecēm, būs apskatāma Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) auditoriju mājā “Domus Auditorialis”, Zunda krastmalā 8. Izstādes atklāšana RTU notiks 5. aprīlī plkst. 10.00 Ēnu dienas ietvaros, tādējādi dodot iespēju jauniešiem tuvāk iepazīt zinātnieka profesiju.

“Izstāde ļaus plašākai sabiedrībai – mūsu studentiem, darbiniekiem un  viesiem – iepazīt Latvijas jaunos pētniekus un viņu darbu dažādajās zinātnes jomās. Iespējams, kādu šīs izstādes apmeklējums iedvesmos zinātni izvēlēties par savu ceļu. Mēs lepojamies ar RTU jauno zinātnieku sasniegumiem Latvijas un starptautiskajā līmenī. Šāda nonākšana sabiedrības redzeslokā ir ļoti laba motivācija jaunajiem zinātniekiem, lai saprastu, ka viņi nākotnē var attīstīt savu zinātnes virzienu un strādāt universitātē, kā arī tas savā ziņā ir avanss darbam, ko viņi nākotnē veiks zinātnes vārdā,” atzīmē RTU rektors Tālis Juhna.

Viena no izstādē iekļautajām zinātniecēm ir Anda Barkāne, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta pētniece un doktorante. Viņa izstrādā dažādas dabai draudzīgas biobāzētās tintes kā alternatīvu komerciālajām uz naftas bāzes radītajām 3D printeru tintēm. “Zinātniekam mūsdienās ir jābūt plaša spektra cilvēkam – zinātniekam ir arī jānodarbojas ar finansējuma piesaistīšanu un zinātniekam vienmēr ir bijis jābūt arī rakstniekam, lai rakstītu publikācijas,” par savu profesiju stāsta Anda Barkāne.

Savukārt Kristaps Paļskis ir RTU un Latvijas Universitātes (LU) studiju programmas “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” doktorantūras students un Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN) pētnieks. Viņš ar aizrautību pēta, kā mūsdienīgās paātrinātāju tehnoloģijas izmantot staru terapijā, lai efektīvāk ārstētu audzējus, un sapņo par moderna un inovatīva pētniecības un vēža ārstniecības centra izveidi Baltijas valstīs. “Visas zināšanas un pieredzi, ko iegūsti, tu kādu dienu spēj atvest atpakaļ uz Latviju, dalīties ar zināšanām un ieinteresēt nākamos jaunos pētniekus, zinātniekus,” stāsta Kristaps Paļskis.

Izglītības un zinātnes ministrija jau sesto gadu ir izveidojusi “Zinātne Latvijai” kalendāru un izstādi, kas vēsta par divpadsmit Latvijas un diasporas zinātniekiem un zinātniecēm no dažādām paaudzēm, zinātnes nozarēm un zinātniskajām institūcijām, tādējādi parādot Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību.

Izstādes un kalendāra atklāšana notika 6. janvārī Āgenskalna tirgū, savukārt marta beigās izstāde sāka savu ceļu pa Latviju, viesojoties Rīgas Stradiņa universitātē. Izstādē var ne tikai aplūkot zinātnieku portretus, bet arī ar QR koda palīdzību savā viedtālrunī vai citā mobilajā ierīcē noskatīties trīs minūšu garu video stāstu par katru no pētniekiem un tādējādi tuvāk iepazīt gan pašu zinātnieku, gan viņa pārstāvēto zinātnes nozari. Līdz gada beigām izstādi būs iespējams apskatīt dažādās Latvijas augstskolās, zinātniskajās institūcijās un citās sabiedriskajās vietās.

Zinātnieki, par kuriem var uzzināt izstādē:

 • Ph. D. Anna Kļučņika (molekulārās bioloģijas zinātniece Lielbritānijas uzņēmumā “Laverock Therapeutics”)
 • Dr. biol. Jānis Stāvusis (ģenētiķis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieks)
 • Mg. phys. Kristaps Paļskis (Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Universitātes (LU) studiju programmas “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” doktorantūras students, Eiropas kodolpētījumu organizācijas CERN pētnieks)
 • Dr. philol. Zita Kārkla (literatūrzinātniece un kritiķe, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece)
 • Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta asociētā profesore un vadošā pētniece)
 • Mg. sc. biol. Ēriks Krūze (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieks)
 • Mg. sc. ing. Anda Barkāne (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta pētniece un doktorante)
 • Kārlis Rācenis (Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centra ārsts – internists, Rīgas Stradiņa universitātes Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra doktorants un pētnieks)
 • Dr. sc. ing. Inese Vārna (LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošā pētniece)
 • Dr. phys. Aleksejs Zolotarjovs (LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Optisko materiālu laboratorijas vadītājs)
 • Dr. sc. ing. Linda Lancere (Vidzemes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūta Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas pētniece)
 • DMA Krists Auznieks (docētājs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra rezidējošais komponists)

Izstāde “Zinātne Latvijai 2023” tapusi IZM īstenotā projekta “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

ERAF