IKT projekta koordinatore
Jaunā mācību gada aktualitātes profesionālajā izglītībā

2020. gada 20. augustā Daugavpils Būvniecības tehnikumā notiek ikgadējais profesionālās izglītības iestāžu un koledžu pārstāvju seminārs par jaunā mācību gada aktualitātēm profesionālajā izglītībā.

Semināra darba kārtībā ir mācību procesa organizēšanas un mācību programmu licencēšanas jautājumi, jaunā kompetencēs balstītā satura ieviešana profesionālajā izglītībā, kā arī virkne citu jautājumu, tostarp, epidemioloģiskās piesardzības pasākumu ievērošana Covid-19 riska mazināšanai mācību procesā.

Detalizēta semināra darba kārtība ir pieejama šeit, savukārt semināra materiāli tiks publicēti izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē pēc semināra.