COVID-19 Pedagogiem
klases telpā bērni ēd

2022./2023. mācību gads 1. septembrī tiks uzsākts klātienē un bez īpašiem ierobežojumiem. Paaugstinoties saslimstībai ar Covid-19, izglītības iestāde varēs noteikt īslaicīgas izmaiņas mācību darba organizācijā atbilstoši situācijai konkrētajā izglītības iestādē.

Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, arī šogad turpina darboties izglītības iestāžu izstrādātie drošības protokoli telpu vēdināšanai, higiēnai, plūsmu nodalīšanai un citi. Izglītības iestādes ņem vērā Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādātās rekomendācijas.

Sejas maskas izglītības iestādēs nav pienākums lietot. Paaugstinoties saslimstībai, varēs noteikt masku lietošanu īslaicīgi, savukārt pie ļoti augsta saslimstības līmeņa maskas būs jālieto atbilstoši vispārējam regulējumam publiskajā telpā un sabiedriskās iestādēs.

Izglītības sektorā vairs netiek noteiktas īpašas vakcinācijas prasības. Koledžās un augstskolās studējošajiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts tikai gadījumos, lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē tematiskajā jomā "Veselības aprūpe", ja attiecīgā izglītības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta nepieciešamību.

Izglītības iestādēm tiek nodrošināti valsts apmaksāti paštesti, un testētas tiek tikai personas ar simptomiem vai tieša augsta riska kontakta gadījumā (piemēram, saslimušais mājās). Nav nepieciešamības pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts.

Ēdināšana izglītības iestādē notiek ierastajā kārtībā. Gadījumā, ja paaugstinās saslimststība ar Covid-19, ir jāievēro distancēšanās prasība, jānosaka vairāki ēšanas starpbrīži, izvairoties no grupu/klašu pārklāšanās. Ārkārtīgi augstas saslimstības gadījumā jānodrošina maltīte līdzņemšanai. Tāpat ir svarīga pastiprināta vēdināšana, higiēnas un dezinfekcijas prasību ievērošana.

Lielie pasākumi izglītības iestādēs tiek organizēti, ja tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi un atbilstoši vispārējam regulējumam valstī. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, jācenšas izvairīties no pasākumu organizēšanas un apmeklēšanas.

Skolu sportā un interešu izglītības nodarbības nav noteikti nekādi ierobežojumi. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, iekštelpās jānosaka papildu drošības pasākumi - ventilācija, prasības higiēnai u.c.

Izglītības iestādei ir operatīvi jāinformē bērni, darbinieki un vecāki par epidemioloģisko situāciju iestādē. Savukārt vecākiem ir operatīvi jāinformē izglītības iestāde un ģimenes ārsts, ja bērns ir saslimis. Izolēti tiek tikai saslimušie, pārējie nedodas karantīnā. Ja nav simptomu, pēc 7 dienām bērns var atgriezties klātienes mācībās (vai ar ārstējošā ārsta atļauju). Izglītības iestādes vadītājam iekšējā kārtībā ir jānosaka procedūra, kādā notiek informācijas plūsma saistībā ar paaugstinātu inficēšanās risku ar Covid-19 un nepieciešamību novērot savu veselību.

Ja augstskolā vai koledžā būtiski pasliktinās epidemioloģiskā situācija, pēc tās izvērtēsanas un ņemot vērā studiju programmas specifiku, augstskolas un koledžas ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu īslaicīgu norisi hibrīdā formātā, t.i., kombinējot vienlaicīgi klātienes un attālināto formātu un nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās.

Šodien, 2022. gada 23. augustā, valdībā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas regulē arī citus ar Covid-19 drošības pasākumiem saistītus jautājumus izglītības un veselības nozarē.