IKT projekta koordinatore
Jaunieši aptaujā aicināti paust viedokli par sev svarīgiem jautājumiem

Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas jauniešus piedalīties Latvijas jauniešu aptaujā 2020, paužot viedokli par sev aktuāliem jautājumiem. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu jaunatnes politikas plānošanas un izstrādes procesā. 

Piedalīties aptaujā iespējams gan individuāli, gan veidojot grupu sesijas. Aptaujas sākumā dalībnieki var izvēlēties vienu no trim aptaujas tēmām. Tēmā “Iesaiste” ir iekļauti jautājumi par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, jautājumi par jauniešu informētību par Eiropas Savienību (ES) un tās piedāvāto iespēju izmantošanu ir apkopoti tēmā “Saikne ar ES”, savukārt tēmā “Atbalsts” iespējams atbildēt uz jautājumiem par nepieciešamo atbalstu jauniešu attīstībai.  

Aptauja ir daļa no Eiropas Jaunatnes dialoga, kura ietvaros Eiropas un Latvijas jauniešiem ir iespēja iesaistīties dialogā ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, sniedzot savu ieguldījumu politikas veidošanā. Eiropas Jaunatnes dialoga mērķis ir panākt pozitīvas pārmaiņas jaunatnes politikā vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz: jaunatneslietas@izm.gov.lv document.getElementById('cloak589d5b3cb86aa14825833ae4adf7e93e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy589d5b3cb86aa14825833ae4adf7e93e = 'jaunatneslietas' + '@'; addy589d5b3cb86aa14825833ae4adf7e93e = addy589d5b3cb86aa14825833ae4adf7e93e + 'izm' + '.' + 'gov' + '.' + 'lv'; var addy_text589d5b3cb86aa14825833ae4adf7e93e = 'jaunatneslietas' + '@' + 'izm' + '.' + 'gov' + '.' + 'lv';document.getElementById('cloak589d5b3cb86aa14825833ae4adf7e93e').innerHTML += ''+addy_text589d5b3cb86aa14825833ae4adf7e93e+'<\/a>'; . 

Aptauja notiek Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas jauniešus piedalīties Latvijas jauniešu aptaujā 2020, paužot viedokli par sev aktuāliem jautājumiem. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu jaunatnes politikas plānošanas un izstrādes procesā.

Piedalīties aptaujā līdz 24. jūlijam iespējams gan individuāli, gan veidojot grupas sesijas. Aptaujas sākumā dalībniekiem var izvēlēties vienu no trim aptaujas tēmām. Tēmā “Iesaiste” ir iekļauti jautājumi par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, jautājumi par jauniešu informētību par Eiropas Savienību (ES) un tās piedāvāto iespēju izmantošanu ir apkopoti tēmā “Saikne ar ES”, savukārt tēmā “Atbalsts” iespējams atbildēt uz jautājumiem par nepieciešamo atbalstu jauniešu attīstībai.

Aptauja ir daļa no Eiropas Jaunatnes dialoga, kura ietvaros Eiropas un Latvijas jauniešiem ir iespēja iesaistīties dialogā ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, sniedzot savu ieguldījumu politikas veidošanā. Eiropas Jaunatnes dialoga mērķis ir panākt pozitīvas pārmaiņas jaunatnes politikā vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties rakstīt uz jaunatneslietas@izm.gov.lv document.getElementById('cloak3e0c8ebd6bb346e333ca563daec0f78a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3e0c8ebd6bb346e333ca563daec0f78a = 'jaunatneslietas' + '@'; addy3e0c8ebd6bb346e333ca563daec0f78a = addy3e0c8ebd6bb346e333ca563daec0f78a + 'izm' + '.' + 'gov' + '.' + 'lv'; var addy_text3e0c8ebd6bb346e333ca563daec0f78a = 'jaunatneslietas' + '@' + 'izm' + '.' + 'gov' + '.' + 'lv';document.getElementById('cloak3e0c8ebd6bb346e333ca563daec0f78a').innerHTML += ''+addy_text3e0c8ebd6bb346e333ca563daec0f78a+'<\/a>'; .

Aptauja notiek Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.