Jaunatne
Pasākuma plakāts

Jauniešu festivāla „KOPUMS” organizatori izziņo, ka šogad pasākums notiks Latvijas jauniešu galvaspilsētā Bauskā, un tā centrā būs tēma „Jaunieti, kāds ir Tavs stāsts?”, pievēršot uzmanību jauniešu pašapziņas veidošanai, mentālajai veselībai, vērtībām, kā arī ikdienas gaitām un līdzdalības iespējām dažāda veida norisēs.

12. augustā, Starptautiskajā jaunatnes dienā, no plkst. 13.00 Bauskas novads aicinās jauniešus, darbā ar jaunatni iesaistītos un ikvienu, kam šķiet aktuāla festivāla “KOPUMS” tematika, satikties Bauskas pilskalna parkā.

Festivālā ieplānotas dažādas aktivitātes, diskusijas un radošās darbnīcas, kuras tiks organizētas, lai dotu iespēju jauniešiem izstāstīt savu stāstu un tikt sadzirdētiem. Tāpat festivāla laikā tiks noskaidrota 2024. gada Latvijas jauniešu galvaspilsēta, bet noslēgumā gaidāms grupas „Citi zēni” koncerts.

Nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts institūcijas, kuras vēlas pieteikt dalību un savas aktivitātes festivālā, aicinātas sazināties ar Bauskas novada pašvaldības jaunatnes nodaļas vadītāju Līgu Briģi, (tel. 28799654) vai vecāko jaunatnes lietu speciālistu Gintu Jankovski (tel. 28646934), vai rakstot uz e-pasta adresi: festivals.kopums@bauskasnovads.lv.

Plašāku informāciju par festivāla „KOPUMS” programmu un piedāvātajām iespējām būs iespējams uzzināt, sekojot Bauskas pilsētas profilam sociālajā medijā Facebook, kā arī Bauskas novada jauniešu Facebook profilam  (https://www.facebook.com/jauniesibauska) vai Instagram profilā Festivāls “Kopums” @festivals.kopums.

Pirmo reizi festivāls “Kopums” tika rīkots Eiropas Jaunatnes gada ietvaros Jūrmalā, Dzintaru Mežaparkā. Tajā pulcējās dažādu jauniešu organizāciju pārstāvji un jaunieši no visas Latvijas, un starp organizatoriem bija Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Jaunatnes padome, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs.

Šogad festivāls notiek iniciatīvas “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” ietvaros.  “Latvijas Jauniešu galvaspilsētas”  mērķis ir popularizēt pašvaldībās darbu ar jaunatni un akcentēt tā nozīmību, stiprināt pašvaldību sadarbību šajā sfērā un sekmēt labās prakses un pieredzes apmaiņu, kā arī turpināt jau iedibinātās tradīcijas. Ne mazāk svarīgi ir paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Festivāls “KOPUMS” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un ar Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu.