ES struktūrfondi
atklāšana

Trešdien, 2021. gada 8. septembrī, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (RTRIT) svinīgi atklāta jaunā multifunkcionālā sporta zāle, rekonstruētais mācību korpuss un darbnīcas.

RTRIT infrastruktūras modernizācijas projekta kopējais investīciju apjoms ir  11,4 miljoni eiro, ko veido Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsts un valsts budžeta augstas gatavības projektu līdzfinansējums.

Mācību korpusa un darbnīcu pārbūves ietvaros Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A, faktiski izmantojot tikai iepriekšējās ēku būvkonstrukcijas, tās ir pilnībā pārbūvētas un pielāgotas tehnikuma izglītības programmu vajadzībām ar mūsdienīgiem racionāliem risinājumiem. Mācību korpusa ēkā ir izveidotas mācību klases, auditorijas, darba kabineti, sanāksmju zāle, ēdināšanas telpas un citas telpas pilnvērtīgai mācību procesa nodrošināšanai, savukārt mācību darbnīcu korpusā pamatā izvietotas praktisko mācību darbnīcas, auditorijas, demonstrāciju zāles. Apjomīgos pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “Torensberg”, saskaņā ar SIA “Ozola&Bula” izstrādāto tehnisko projektu.

Tehnikuma kompleksa infrastruktūras modernizācijas ietvaros Rīgā ir pabeigti arī tehnikuma sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves darbi. Būvdarbu ietvaros pilnā apjomā ir  pārbūvēts tehnikuma āra sporta laukums un uzbūvēta sporta zāle. Sporta zāles jaunbūvē atrodas dažādiem sporta veidiem atbilstošs sporta laukums ar tribīnēm skatītājiem, trenažieru zāles, dušas telpas un citas telpas pilnvērtīgai sporta nodarbību un sacensību norisei. Būvdarbus veica būvuzņēmējs Pilnsabiedrība “BI_ZENG” (SIA “Buildimpeks” un SIA “ZENG”) saskaņā ar SIA “Komunālprojekts” izstrādāto tehnisko projektu.

Būvuzraudzības pakalpojumu visiem objektiem nodrošināja SIA “Fabrum”.

Turpinot tehnikuma attīstību, vēl tiek veikta izglītības programmu modernizēšanai un izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma, iekārtu, mēbeļu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde, kas noslēgsies šī mācību gada laikā.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, šā gada augustā ir noslēgts būvdarbu līgums arī dienesta viesnīcas pārbūvei tehnikuma kompleksā Rīgā un septembrī plānota būvdarbu uzsākšana. Būvdarbi tiks finansēti no apstiprinātā valsts budžeta augstas gatavības projektu finansējuma. Būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši. Īstenojot dienesta viesnīcas pārbūves darbus, savā starpā tiks savienotas visas tehnikuma ēkas, tostarp pārbūvētais mācību korpuss, mācību darbnīcas un sporta zāle, tādējādi veidojot vienotu, mūsdienīgu, modernizētu mācību kompleksu.  

Projekta ietvaros 2020 gada martā ir atklāta modernizēta dienesta viesnīca arī RTRIT Preiļu filiālē.

Šobrīd tehnikumā  mācās vairāk nekā 1700 audzēkņu un tā  ir viena no lielākājām profesionālās izglītības iestādēm, kas sagatavo speciālistus 25 kvalifikācijās piecās izglītības programmās. Jauniešiem mācības tehnikumā ir bez maksas, un audzēkņiem iespējams saņemt stipendiju.