ES struktūrfondi
es fondi

Lai sekmētu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, strukturālu pārmaiņu ieviešanu ekonomikā, kā arī jaunu risinājumu un metožu pieejamību medicīnas un veselības aprūpes jomās Covid-19 seku mazināšanai praktiskas ievirzes pētījumos ar Eiropas Savienības (ES) fondu programmas atbalstu papildus varēs ieguldīt 15,5 miljonus eiro. Šādus nosacījumus paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie ES fondu programmas noteikumu grozījumi, kas šodien, 2021. gada 13. aprīlī, apstiprināti valdības sēdē.

Palielinātais ES fondu programmas finansējums nodrošinās atbalstu 3., 4. un 5. kārtas praktiskas ievirzes pētījumu projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tiks sekmēta Covid-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošana vai strukturālu pārmaiņu ieviešana ekonomikā un sabiedrības vajadzību nodrošināšana krīzes izraisīto seku mazināšanai.

No kopā papildus pieejamajiem 15,5 miljoniem eiro praktiskas ievirzes pētījumu finansēšanai 11 miljoni eiro paredzēti no ES programmas REACT-EU. Savukārt pārējais papildu finansējums tiek nodrošināts, pārdalot pieejamo finansējumu no citām ES fondu programmām.

Praktiskas ievirzes pētījumu piektajai kārtai kopumā tiks novirzīti 8,35 miljoni eiro. No tiem pieci miljoni eiro paredzēti no ES programmas REACT-EU, kas tiks novirzīti Covid-19 ierobežošanai un iedzīvotāju aizsardzībai. Savukārt 3,5 miljonus eiro paredzēts ieguldīt strukturālu pārmaiņu ieviešanai ekonomikā un sabiedrības vajadzību nodrošināšanā.

Ceturtajai praktiskas ievirzes pētījumu kārtai papildus būs pieejami vairāk nekā 6 miljoni eiro, no kuriem 4,1 miljoni eiro no REACT-EU finansējuma. Ceturtajā kārtā papildu finansējums būs pieejams rezerves sarakstā esošiem kvalitatīviem projektiem.

Arī trešās kārtas rezerves sarakstā esošiem kvalitatīviem projektiem būs pieejams papildus finansējums 1,9 miljonu eiro apmērā no REACT-EU.

ES fondu programmu finansējums ir nozīmīgs instruments, lai attīstītu zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgas inovācijas, kas ir būtisks elements valsts ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai. Pieejamais finansējums sniedz iespēju pētniecības un inovācijas sektoram piesaistīt cilvēkkapitālu – zinātniekus, inženierus un citus augsta līmeņa speciālistus. Pētniecības un inovācijas jomu attīstība veicina arī jauniešu motivāciju izvēlēties STEM nozaru studijas Latvijas augstskolās.