Kosmoss Eiropas Kosmosa aģentūra
Kosmoss

Šā gada 12. jūnijā Rīgā notiks seminārs un tikšanās ar Eiropas Kosmosa aģentūras (European Space Agency – ESA) pārstāvjiem. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt ESA realizēto programmu struktūru, konkursus, dalības nosacījumus un projektu īstenošanas principus. Uz informatīvajiem pasākumiem aicināti pārstāvji no Latvijā reģistrētām organizācijām – zinātņietilpīgiem uzņēmumiem, zinātniskajām institūcijām un augstskolām.

Latvija ir ESA asociētā dalībvalsts kopš 2020. gada, līdz ar to valstī reģistrētām organizācijām ir pieeja ESA Nacionālajai programmai (Requesting Party Activities RPA) un ESA Galvenajai tehnoloģiju atbalsta programmai (General Support Technology Programme GSTP).

12. jūnijā plkst. 09.00 - 13.00 Rīgā plānots seminārs par ESA RPA konkursu noteikumiem, aktivitāšu tipiem un atbalsta nosacījumiem, bet plkst. 14.00 - 18.00 notiks klātienes 1 pret 1 tikšanās ar ESA pārstāvjiem par konfidenciāliem vai konkrētas projekta priekšlikuma idejas jautājumiem, lai piedalītos konkrētajās programmās.

Pasākums notiks angļu valodā, norises vieta tiks izziņota jūnija sākumā. Reģistrējoties līdz 10. jūnijam, dalībnieki saņems detalizētāku informāciju par pasākuma programmu.

ESA ir starptautiska organizācija, kuras sastāvā ir 22 dalībvalstis un četras asociētās dalībvalstis.  EKA misija ir veidot un attīstīt Eiropas kosmosa kapacitāti un nodrošināt, ka investīcijas kosmosa nozarē nodrošina ieguvumus Eiropas iedzīvotājiem un industrijai.

Sākot ar 2024. gadu, valsts iemaksu apjoms dalībai ESA tika palielināts līdz 4 000 000 eiro gadā, kas paver papildus iespējas Latvijas zinātņietilpīgiem uzņēmumiem un pētniecības organizācijām.

ESA RPA ir veidota, lai attīstītu Latvijas organizāciju kompetences un spējas, kuru centrā ir produktu un pakalpojumu izstrāde, lai radītu ilgtspējīga biznesa iespējas kosmosa nozarē. 2024. gada 24. jūnijā ESA-STAR portālā tiks atvērts ceturtais konkurss.

Savukārt ESA GSTP programma ir radīta, lai attīstītu plaša profila tehnoloģijas, kas izmantojamas kosmosā 3. - 7. tehnoloģijas gatavības līmeņos. Uz GSTP finansējumu var pretendēt gan pētniecības organizācijas, gan uzņēmumi, kas strādā ar progresīvu un kosmosā izmantojamu tehnoloģiju.

Pasākumu rīko Izglītības un zinātnes ministrija un Eiropas Kosmosa aģentūra.

Pieteikšanās aktuālajam konkursam norit līdz 2024. gada 13. septembrim ESA-STAR portālā. Maksimālais pieejamais finansējums konkursam ir 1,2 milj. eiro.

 Pieteikšanās līdz 2024. gada 13. septembrim ESA-STAR portālā. Maksimālais pieejamais finansējums konkursam ir 1,2 milj. eiro.

 

ES un NAP logo ERAF