IKT projekta koordinatore
Konference “Grūti sasniedzamās grupas pieaugušo izglītībā – komunikācijas kanāli un motivācija”

Lai sniegtu atbalstu pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem un jomas speciālistiem Latvijā, kā efektīvi sasniegt, uzrunāt un motivēt mācīties iedzīvotājus ar zemu vai vidēji zemu izglītību, Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma EPALE Latvija 25. augustā organizē konferenci “Grūti sasniedzamās grupas pieaugušo izglītībā – komunikācijas kanāli un motivācija”.

Konference notiks klātienē Izglītības un zinātnes ministrijā, un tiks veikts arī video ieraksts, kas ļaus konferences saturu noklausīties tiem, kam nebūs iespēja pievienoties klātienē. Papildus vēršam uzmanību, ka, mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, var tikt mainīts arī konferences norises formāts (tā tiks pārcelta uz tiešsaistes kanāliem).

Pieteikties konferencei iespējams šeit.

Reģistrācija notiek līdz 19. augustam (ieskaitot). Vēršam uzmanību, ka klātienē piedalīties varēs ierobežots skaits dalībnieku, un tikai tie, kas tiks apstiprināti.

2019. gadā pieaugušo izglītības pasākumos iesaistījušies tikai 3,4 % iedzīvotāju, kuriem ir pamatizglītība. Savukārt 12,8 % - iedzīvotāju, kuriem ir augstākā izglītība.

Mūžizglītības iesaistes rādītāji sievietēm ir krietni augstāki nekā vīriešiem. Sieviešu iesaistes īpatsvars bija 9,3 %, kas par 3,9 procentpunktiem pārsniedza vīriešu iesaistes īpatsvaru, liecina Ekonomikas ministrijas apkopotā informācija (Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm).

Vēl kāds fakts, kurš pamato nepieciešamību atrast jaunus veidus, kā iesaistīt pieaugušo izglītībā vairāk iedzīvotāju, kuriem ir zema vai vidēji zema izglītība, - iespēja nākotnē sevi pasargāt no potenciāla bezdarba vai darba, kurā ir zems atalgojums un praktiski nekādu izaugsmes iespēju.

Pašlaik gandrīz katram desmitajam Latvijas iedzīvotājam vecumā no 20 līdz 64 gadiem iegūtais izglītības līmenis nav augstāks par pamatizglītību. Aptuveni puse (51 % jeb 52 tūkstoši) no viņiem ir vecumā no 20 līdz 39 gadiem, kas ir vairāk nekā 11 % no iedzīvotāju kopskaita šajā vecuma grupā.

Iedzīvotāju īpatsvara atšķirības ar pamatizglītību un zemāku izglītības līmeni starp vecuma grupām galvenokārt skaidrojamas ar samērā lielo jauniešu skaitu, kas 90. gadu otrā pusē pēc pamatizglītības neturpināja mācības. Tāpat būtiska ietekme uz iedzīvotāju plūsmu ar pamatizglītību ir atbiruma rādītājiem nākamajos izglītības posmos. (Avots: Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm.)

Provizoriskā konferences programma

9:30 – 10:00 Reģistrācija
10:00 – 10:30 Konferences atklāšana

Pieaugušo izglītības politikas plānošanas dokumenti – turpmākā perioda svarīgākie uzdevumi

Baiba Bašķere, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vadītājas vietniece

10:30 – 12:00 Komunikācijas instrumenti darbā ar pieaugušo auditoriju:

• komunikācijas pamatprincipi;
• efektīvas komunikācijas instrumenti;
• komunikācijas kanāli pieaugušo auditorijas sasniegšanai reģionos

Kristīne Tjarve, uzņēmuma “interAct” komunikācijas vadītāja, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekle

12:00 – 12:30 Pusdienas

12:30 – 13:00 Darba ņēmējs ar zemām prasmēm Latvijā – sociālais un ekonomiskais profils

Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors

13:00 – 15:00 Sarežģītas saskarsmes situācijas pasniedzēja darbā ar pieaugušajiem

Marina Dango, psiholoģe un karjeras konsultante

15:00 – 15:30 Labās prakses piemēri, kopsavilkums un noslēgums
Konferences dalībnieki un EPALE Latvijas komandas dalībnieki

Darba kārtībā iespējami precizējumi.
Konference tiek organizēta Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta līgums Nr. 2018-2221/001-001) ietvaros.