Jaunumi

Augstākā izglītība, zinātne, inovācijasAugstākās izglītības eksperti, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), augstskolu un darba devēju pārstāvji šodien, 30. novembrī, pulcējas uz konferenci, lai  diskutētu par Eiropas augstākās izglītības attīstības  tendencēm turpmākajos gados.

IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa, atklājot konferenci, uzsver: “Augstākajai izglītībai šodien ir jauni izaicinājumi, - izglītības kvalitāte, kompetenču pieeja, strukturālās reformas,  iekļaujoša augstākās izglītības sistēma, ar to saprotot mūžizglītību, un absolventu nodarbinātība. Taču mums jāapzinās, ka augstākā izglītība sniedzas tālāk par absolventu nodarbinātību. Mums jāveido nākotnes uzņēmēji un darba devēji, kuri piedalīsies Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Un to spēj nodrošināt tikai kvalitatīva izglītība. Lai tos sekmētu, esam spēruši soli tālāk kvalitātes attīstībā, izveidojot Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru, kurai jākļūst par līdzvērtīgu Eiropas augstākās izglītībā asociācijas partneri  starptautiskā arēnā.”

Turpinot diskusijas, kas Rīgā tika aktualizētas Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē, konferences dalībnieki vērtē augstākās izglītības attīstības tendences gan no augstskolu, gan studentu perspektīvas. Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) prezidents Padraigs Valšs (Padraig Walsh) izvirza jautājumu par augstākās izglītības kvalitāti Eiropā, Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvji aktualizē augstskolu un darba devēju sadarbības jautājumus, bet Akadēmiskās informācijas centra pārstāvji - šķēršļu novēršanu iepriekš iegūtās izglītības atzīšanā.

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa konferencē piedāvā IZM redzējumu uz Erevānas ministru komunikē 2015.-2018. gada posmam noteikto darbu veikšanu Latvijas augstākajā izglītībā un norāda, ka Erevānas komunikē ir izvirzīta nepieciešamība visām Eiropas augstākās izglītības telpas dalībvalstīm īstenot strukturālās reformas, pārejot uz vienotu grādu sistēmu un kvalitātes nodrošināšanas standartiem. “Vienlaikus komunikē uzsvērta arī nepieciešamība tiekties pēc inovācijām un kvalitātes studijās, digitālā potenciāla pilnīgāku izmantošanu, sadarbības stiprināšanu ar darba devējiem, studentu un mācībspēku mobilitāti,” norāda A.Kiopa.

Konference “Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā” notiek viesnīcā Monika, Elizabetes ielā 21, Rīgā.