Jaunumi

1OceanIzglītības un zinātnes ministrija ir pievienojusies kopējās programmēšanas iniciatīvas “Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni” konkursam par tēmu “Mikroplastikas avoti, izplatīšana un ietekme jūras vidē” (Sources, distribution&impact of microplastics in the marine environment). Projekta pieteikumi jāiesniedz platformā  līdz 2019. gada 28. februārim plkst.1100 (pēc Latvijas laika).

Latviju šajā konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, kas sniedz finansiālo atbalstu Latvijas dalībniekiem – Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā esošajām zinātniskajām institūcijām, kuras atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam. Ministrija sniedz atbalstu tikai ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem.

Ar šo konkursu Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Eiropas un transatlantisko sadarbību un stiprina G7, G20 valstu un Apvienoto Nāciju mērķus samazināt mikroplastikas piesārņojumu jūrās un okeānos.
Plašāka informācija par iniciatīvu “Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni” pieejama vietnē.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko ekspertu Kasparu Karoli, Kaspars.Karolis[at]izm.gov.lv, tālr.: 67047996.