IKT projekta koordinatore

Šodien, 2020. gada 25. jūnijā, VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” pagaidu valdes locekļa amata pienākumus sāk pildīt Daniēls Nātriņš. Viņš šos pienākumus pildīs līdz brīdim, kamēr normatīvajos aktos noteiktajā valdes locekļu nominēšanas kārtībā tiks izvēlēts jauns valdes loceklis, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

D.Nātriņš ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Latvijas Universitātē, studiju programmā “Tiesību zinātne". Kopš 2018.gada ir VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Juridiskās nodaļas vadītājs, iepriekš bijis Rīgas Tehniskās universitātes Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nekustamā īpašuma jautājumos nodaļas vadītāja vietnieks. Nātriņam ir sporta pieredze, tostarp, pārstāvot Latviju dažāda vecuma juniora izlasēs klasiskajā un pludmales volejbolā, kā arī profesionāli spēlējot klasisko volejbolu VK “Biolars”.

Lēmums par pagaidu valdes locekļa iecelšanu pieņemts saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, lai pēc iepriekšējā valdes locekļa Gunta Zālīša atkāpšanās no amata nodrošinātu tiesību aktiem atbilstošu VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” pārvaldību un kapitālsabiedrību institūciju rīcībspēju.