Baltkrievija

Šodien, 2020. gada 10. decembrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas rosinājumu par mērķstipendiju piešķiršanu sešu Baltkrievijas studentu studijām Vidzemes Augstskolā un četru pētnieku pārcelšanas izdevumiem un uzturēšanai Daugavpils Universitātē. Kopējais tam nepieciešamais finansējums 2021. gadā ir 55 600 eiro.

Sabiedrības protestos Baltkrievijā piedalās arī Baltkrievijas augstāko mācību iestāžu studenti un mācībspēki, tāpēc vairāku valstu izglītības ministri, tajā skaitā Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska Boloņas procesa ministru konferencē vērsa uzmanību uz situāciju Baltkrievijā, rosinot sniegt nepieciešamo atbalstu.

Jau šobrīd Baltkrievijā esošās politiskās situācijas dēļ Vidzemes Augstskolā studē seši Baltkrievijas pilsoņi - pieci Baltkrievijas pilsoņi studē pilna laika klātienes maģistra studiju programmā "Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība" un viens studē pilna laika klātienes maģistra studiju programmā "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas". Vidzemes Augstskola šiem studentiem nodrošina studijas no saviem iekšējiem finanšu līdzekļiem, piešķirot 100% studiju maksas atlaidi. Savukārt Ārlietu ministrija savā budžetā ir radusi iespēju novirzīt finanšu līdzekļus 6000 eiro apmērā, lai nodrošinātu Vidzemes Augstskolā studējošiem Baltkrievijas studentiem mērķstipendijas studijām 2020.gadā. Taču, tā kā jautājums par finansējumu mēŗķstipendijām studiju nodrošināšanai šiem studentiem arī turpmākajos gados, līdz studiju pabeigšanai, vēl nav atrisināts, IZM lūdza piešķirt 18 000 eiro, ņemot vērā, ka vienas mēneša mērķstipendijas studiju nodrošināšanai apmērs ir 500 eiro vienam studentam.

Sabiedrības protestos pret prezidenta vēlēšanu viltošanu un šā brīža autoritāro politisko režīmu no cilvēktiesību pārkāpumiem cietuši arī Baltkrievijas pētnieki. Izglītības un zinātnes ministrija ir apzinājusi Latvijas augstskolas par atbalsta mehānismu palīdzības sniegšanai arī pētniekiem no Baltkrievijas, un gatavību uzņemt četrus pētniekus izteikusi Daugavpils Universitāte. Tāpēc IZM rosinājusi piešķirt finansējumu no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.augustam 37 600 eiro apmērā, un tas pētniekiem tiks izmaksāts mērķstipendiju veidā. Plānots, ka baltkrievu pētnieki iesaistīsies darbā pie starptautisko projektu finansējuma piesaistes, sniedzot reālu pienesumu Latvijas zinātnes attīstībai un turpmāk nodrošinās tai skaitā savai atlīdzībai finansējumu pētniecības projektu ietvaros.

Šodien valdībā izskatītais informatīvais ziņojums "Par atbalstu Baltkrievijas studentiem un pētniekiem Latvijā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pieejams MK tīmekļvietnē.