Zinātnes komunikācija
Space

2020. gada 20. novembrī notika par kosmosa nozari atbildīgo ministru videokonference „Eiropas loma pasaules kosmosa ekonomikā” un 10. Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Kosmosa padomes sanāksme, kurā ministri diskutēja par tēmu „Eiropas ieguldījums pasaules kosmosa ekonomikas galveno principu noteikšanā”. 

Pārstāvot Latviju, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs savā uzrunā ministriem, Eiropas Komisijai un EKA norādīja, ka Latvija kopš šī gada 27. jūlija ir kļuvusi par EKA asociēto dalībvalsti, ir izstrādājusi nacionālo kosmosa stratēģiju ar ambicioziem mērķiem, kā arī dubultojusi ikgadējos ieguldījumus EKA kosmosa programmās. Kosmosa nozare ir kļuvusi par  - par jomu, kur mēs redzam būtisku  ieguldījumu, virzībā uz jauniem augstas pievienotas vērtības produktiem un pakalpojumiem..  

Šī iemesla dēļ Latvijai īpaši interesē palielināt mazu un vidēju inovatīvo uzņēmumu līdzdalības iespējas kosmosa ekonomikā tādās jomās kā materiālzinātnes, elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,izmantojot attiecīgās ES partnerības un EKA programmas, kā arī izmantot un palielināt mūsu zinātnes sektora kapacitāti, piemēram, kosmosa objektu (t.sk. kosmosa atkritumu) uzraudzībā, it īpaši saistībā ar ES kosmosa novērošanas un uzraudzības (SST) partnerību. Dmitrijs Stepanovs uzsvēra, ka viens no Latvijas mērķiem ir pastiprināt kosmosa datos balstīto pakalpojumu integrāciju valsts publiskajā sektorā, kas atvieglotu lēmumu pieņemšanu tādās politikas jomās kā zemes izmantošana, mežsaimniecība, enerģētika, zemes un jūras vides pārvaldība un aizsardzība, drošība un aizsardzība, videi draudzīga ekonomika u.c. 

ES un EKA Kosmosa padome ir kopīgs ES un EKA un to dalībvalstu forums, kur tiek apspriesti Eiropas kosmosa politikas jautājumi. Papildu informācija šeit.