Zinātne Zinātnes komunikācija
eurohpc

Lai nodrošinātu Latvijas zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem iespējas izmantot augstas veikstspējas datošanu (superdatošanu), 2021. gada 25. februārī valdība lēmusi par Latvijas dalību Eiropas Augstas veiktspējas datošanas (HPC) kopuzņēmuma (European High Performance Computing  Joint Undertaking) projektos.

Kopuzņēmums EuroHPC  nodrošina piekļuvi jaunajai Eiropas superdatošanas infrastruktūrai lietotājiem no akadēmiskajām iestādēm, rūpniecības uzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un publiskā sektora, lai kurā Eiropas Savienības malā viņi būtu. Kopuzņēmums atbalsta arī pasaules līmeņa zinātnes, publiskā sektora un rūpniecības lietojumu izstrādi tādās jomās kā personalizētā medicīna, bioinženierija, laika prognozēšana un klimata pārmaiņas, jaunu materiālu un zāļu atklāšana, naftas un gāzes iegulu izpēte, jaunu lidmašīnu un automobiļu projektēšana un viedpilsētas.

Kopuzņēmums EuroHPC ir izveidots ar Padomes 2018. gada 28. septembra regulu “Par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi”, kurā ir norādīts, ka Latvija ir kopuzņēmuma EuroHPC dalībniece.

Kopuzņēmums EuroHPC ir publiskā un privātā sektora partnerība, kurā piedalās Eiropas Komisija, ES dalībvalstis un Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa asociētās valstis. Kopuzņēmuma EuroHPC uzdevums ir izstrādāt, ieviest, izvērst un uzturēt ES integrētu pasaules līmeņa superdatošanas un datu infrastruktūru un izstrādāt un atbalstīt ļoti konkurētspējīgu un inovatīvu augstas veiktspējas datošanas ekosistēmu.

Latvijai īpaši aktuāls ir kopuzņēmuma EuroHPC projekts EuroCC, kura mērķis ir izveidot Eiropā nacionālo HPC kompetences centru tīklu, kas koordinē visas nacionālās iniciatīvas, atvieglojot Latvijas institūcijām piekļuvi Eiropas HPC kompetencei un iespējām dažādās rūpniecības nozarēs un jomās.

EuroCC projektā vadošais partneris Latvijā ir Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kas kopā ar Latvijas Universitāti nodrošina visas nepieciešamās aktivitātes, lai Latvijā izveidotu nacionālo HPC kompetences centru un sekmīgi iekļautos Eiropas HPC kompetences centru tīklā. Latvijā vislielākā HPC kapacitāte ir RTU. 2012. gadā izveidotajā RTU HPC centrā ir uzkrāta atbilstoša profesionālā pieredze un izveidota tāda superskaitļošanas infrastruktūra, kas izmantojama gan inženierzinātņu, gan citu jomu lietojumu atbalstam.  RTU HPC centram  ir izveidojusies sadarbība ar lielākajiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem un universitātēm un tas ir atvērts sadarbībai arī ar industriju.

Papildu informācija:

logo eurohpc