Projektu aktualitātes

Attēls

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti (LU) par Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma (OECD PIAAC) īstenošanu. Par projekta nacionālo vadītāju Latvijā nominēts LU prorektors, profesors Jānis Ikstens.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) ļaus novērtēt 16 - 65 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju prasmes galvenajās informācijas apstrādes jomās - lasītprasmē, rēķinātprasmē un problēmu risināšanā. Rezultāti ļaus secināt, kā pieaugušie izmanto savas zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē un darbā. Iegūtie dati ļaus analizēt neatbilstības starp prasmju piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū, to, kā attiecīgās prasmes ietekmē atlīdzības apjomu, kā arī sniegs visaptverošu ieskatu par valsts cilvēkresursu kvalitāti starptautiskā salīdzinājumā. Latvijā līdz šim nav veikti līdzīga mēroga pētījumi, kas tiktu vērsti uz pieaugušo iedzīvotāju prasmju novērtēšanu.

IZM valsts sekretāres vietniece Gunta Arāja uzsver, ka pētījuma dati būs vērtīgs darba materiāls izglītības politikas veidotājiem, izglītības darbiniekiem un arī darba devējiem. “Citu valstu pieredze liecina, ka pētījuma rezultāti veicina ne tikai uz pierādījumiem balstītas izglītības politikas attīstību, bet arī sniedz ieguldījumu valsts produktivitātes un konkurētspējas kāpināšanā kopumā. Nav cita alternatīva pētījuma, kas varētu nodrošināt datus līdzīgā apjomā un starptautiskajā kontekstā,” saka G.Arāja.

IZM sadarbības partneris pētījuma īstenošanā ir LU. Par OECD PIAAC projekta nacionālo vadītāju Latvijā nominēts LU prorektors, profesors Jānis Ikstens. “Latvijas Universitāte ir gandarīta, ka tās piedāvājums šī projekta īstenošanai konkursā tika atzīts par piemērotāko. Tas apliecina LU pētniecisko un organizatorisko kapacitāti, ko vairāku gadu garumā pilnā mērā izmantosim šī sarežģītā projekta īstenošanai. LU zinātnieki lepojas ar iespēju radīt jaunas zināšanas par Latvijas sabiedrību, kuras palīdzēs pilnveidot izglītības politiku nākošajā desmitgadē,” uzsver J.Ikstens.

Patlaban notiek gatavošanās OECD PIAAC izmēģinājuma pētījumam, ko paredzēts veikt no nākamā gada aprīļa līdz jūnijam. Savukārt PIAAC pamata pētījums iecerēts no 2021. gada augusta līdz 2022. gada martam. 2023. gadā tiks publiskoti pirmie OECD PIAAC pētījuma rezultāti. OECD PIAAC pētījumā piedalās 40 valstis. Projekts Latvijā tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Uzziņai:

OECD PIAAC pētījuma dati veicinās labāku izpratni par:

  • Izglītības sistēmas funkcionalitāti
  • Neatbilstības apjomu starp izglītības rādītājiem un darba tirgus pieprasījumu
  • Vienlīdzīgām iespējām iegūt izglītību un paaudžu mobilitāti
  • Jauniešu spējām iekļauties darba tirgū pēc izglītības iegūšanas
  • Analfabētisma un sliktas lasītprasmes apjomu
  • Riska grupām
  • Saikni starp galvenajām kognitīvajām prasmēm un mainīgajiem rādītājiem, piemēram, demogrāfija, veselība, izglītības fons.

Papildu informācija.